Beleid, Communicatie en Organisatie

Dit deficiëntieprogramma bereidt studenten voor op een succesvolle afronding van de Master’s Beleid, Communicatie en Organisatie (BCO). De premaster biedt kennis, inzicht en vaardigheden aan op gebied van organisatietheorie en strategisch management. Daarnaast ontvangen studenten de vereiste kennis en oefening in sociaal-wetenschappelijk (organisatie)onderzoek, en scholen zij zich in een academisch werk- en denkhouding. Een en ander komt tot uitdrukking in een Premaster’s thesis waarin theoretische en methodologische kennis met elkaar worden verbonden in een volgens geldende academische regels geschreven document.

Doelstellingen en eindtermen
Jaarrooster 16 - 17
Jaarrooster 17 - 18

P Beleid, communicatie en organisatie
Naam opleidingsdeel Code
Premasterprogramma Beleid, communicatie en organisatie S_P_BCO
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2016 asnstudyguideasvstudy asnDCidentifierasv50046588 asnDCtitleasvPBeleidcommunicatieenorganisatie asnDCcoverageasvEconomieRechtenBestuur asnDCcoverageasvGedragenMaatschappij asnDCcoverageasvVoltijds asnDCcoverageasvPremaster asnDCcontributorasvFaculteitderSocialeWetenschappen asnfacultyasv50000042