Political Science

De premaster Politicologie biedt een voorbereidingsprogramma op de MSc Political Science voor studenten met inhoudelijke en methodologische deficiënties in een vooropleiding. De premaster combineert twee inleidende vakken in de politicologische subdisciplines (Vergelijkende Politicologie en International Relations) met twee methodische vakken (vergelijkend politicologisch onderzoek en statistiek). Voorafgaand aan deze vakken vindt in de eerste periode een aantal oriëntatiebijeenkomsten waarin de opzet van het programma en enkele noodzakelijke studievaardigheden worden toegelicht. De premaster wordt afgesloten met een Engelstalig onderzoekspaper.

Doelstellingen en eindtermen
Jaarrooster 16 - 17
Jaarrooster 17 - 18

P Political Science
Naam opleidingsdeel Code
Premasterprogramma Political Science S_P_PS
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2016 asnstudyguideasvstudy asnDCidentifierasv50046592 asnDCtitleasvPPoliticalScience asnDCcoverageasvEconomieRechtenBestuur asnDCcoverageasvGedragenMaatschappij asnDCcoverageasvVoltijds asnDCcoverageasvPremaster asnDCcontributorasvFaculteitderSocialeWetenschappen asnfacultyasv50000042