Sociologie

De premaster Sociologie is een voorbereiding op de masteropleiding Sociologie. Bij Sociologie staat maatschappelijke participatie centraal. Wat belemmert (groepen) mensen om deel te nemen aan de samenleving, welke rol speelt hun achtergrond daarin en op welke manier is daar iets aan te doen. Ook leer je hoe maatschappelijke veranderingen van invloed zijn op het belang dat een samenleving hecht aan de participatie van verschillende groepen. In de premasteropleiding staat het aanleren van wetenschappelijke vaardigheden centraal. Na een inleiding in de sociologie (Moderne Samenlevingen) volg je vakken waar allerande methoden van onderzoek centraal staan zoals Beschrijvende en inferentiële statistiek en Methoden en Technieken van Kwalitatief Organisatieonderzoek. Je sluit de premaster af met een klein eerste eigen onderzoek.

Doelstellingen en eindtermen
Jaarrooster 16 - 17
Jaarrooster 17 - 18

P Sociologie
Naam opleidingsdeel Code
Premasterprogramma Sociologie S_P_SOC
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2016 asnstudyguideasvstudy asnDCidentifierasv50046594 asnDCtitleasvPSociologie asnDCcoverageasvGedragenMaatschappij asnDCcoverageasvVoltijds asnDCcoverageasvPremaster asnDCcontributorasvFaculteitderSocialeWetenschappen asnfacultyasv50000042