BSc Aardwetenschappen jaar 1

Alle vakken van het eerste jaar Aardwetenschappen zijn verplicht.
Het programma van het eerste studiejaar biedt een brede oriëntatie op
het gehele terrein van de Aardwetenschappen, zodat de student aan het
eind van het eerste jaar een weloverwogen keuze kan maken voor de
vervolgopleiding, die hetzij meer op het aardoppervlak (fysische
geografie en milieuwetenschappen), hetzij meer op de aardkorst
(geologie) gericht is.
Het programma van het eerste studiejaar van de bachelorvariant
Geoarcheologie wordt verzorgd door de Faculteit der Letteren.
 
Naam vak Periode Credits Code Pdf
Eigenschappen van gesteenten Periode 1 6.0 AB_450010
Systeem Aarde Periode 1 6.0 AB_450067
Taaltoets Nederlands voor studenten ALW Periode 1 0.0 AB_TAALTOETS
Algemene vaardigheden Periode 1+2 3.0 AB_450238
Kaart- en profielconstructies Periode 2 3.0 AB_1061
Wiskunde en computergebruik Periode 2 6.0 AB_450063
Global Change Periode 3 6.0 AB_1062
Geochemie voor aardwetenschappers Periode 4 3.0 AB_450068
Geomorfologie A Periode 4 3.0 AB_1063
Sedimentologie en stratigrafie Periode 4 6.0 AB_450069
Fysica voor aardwetenschappers Periode 5 3.0 AB_450064
Inleiding mineralogie Periode 5 3.0 AB_450157
Tektoniek Periode 5 3.0 AB_450066
Veldpracticum Brabant Periode 5 3.0 AB_450062
Eerstejaars veldproject Aardwetenschappen Periode 6 6.0 AB_1064
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2017 asnstudyguideasvmodulegroep asnDCtitleasvBScAardwetenschappenjaar1