BSc Aardwetenschappen jaar 3

 
Naam vak Periode Credits Code Pdf
Bachelorthesis Aardwetenschappen Ac. Jaar (september) 18.0 AB_1096
Geofysica en computermodelleren Periode 4 6.0 AB_1173
Wetenschapsgeschiedenis voor Aard-, levens- en milieuwetenschappers Periode 4 3.0 AB_450090
Wijsgerige vorming: aardwetenschappen, filosofie en ethiek Periode 4 3.0 AB_450006
 
Naam opleidingsdeel Code Pdf
Overige minoren AB_AW_min-o
Minoren voor studenten aardwetenschappen AB_AW_minor
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asn.DC.creator.asv.VU.Amsterdam asn.DC.date.asv.2017 asn.studyguide.asv.modulegroep asn.DC.title.asv.BSc.Aardwetenschappen.jaar.3.....