Communicatie- en informatiewetenschappen (Ba)

Sinds september 2013 is de bacheloropleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen aan de Faculteit der Geesteswetenschappen geheel nieuw vormgegeven. Het is een zogenoemde brede bachelor geworden, waarbij er in het eerste jaar voornamelijk inleidende vakken worden gegeven over communicatiewetenschap, taalwetenschap, media en journalistiek enerzijds en een aantal algemeen academisch vormende vakken anderzijds. Aan het eind van het eerste jaar wordt een profielkeuze gemaakt. 

1e jaar
In de inleidende vakken leer je hoe taal ons denken aanstuurt en andersom, en hoe de context taalvormen bepaalt. Ook leer je hoe binnen de sociale wetenschappen communicatie wordt bestudeerd, hoe verschillende media communicatie beïnvloeden en hoe journalistieke processen werken. Daarnaast worden je vaardigheden op het gebied van mondeling en schriftelijk presenteren bijgespijkerd en leer je hoe een goed wetenschappelijk onderzoek in elkaar steekt. Ook volg je een introductievak Engels of Spaans. Aan het eind van het eerste jaar kies je voor een profiel. De keuze bestaat uit:
• Media & journalistiek
• Talen & organisaties
• Toegepaste taalwetenschap

2e en 3e jaar
In het tweede en derde jaar werk je aan het ontwikkelen van je inzicht in je vakgebied en de toepassing ervan. Vanzelfsprekend speelt ook hier kennis vergaren een belangrijke rol: je duikt dieper in het onderwerp van je afstudeerrichting. Bij sommige profielen maak je aan het eind van je tweede jaar nog een verdere keuze, namelijk voor een specifieke afstudeerrichting.

Kies je voor het profiel Talen & organisaties, dan krijg je vakken over communicatie via teksten en via gesprekken. In die vakken bestudeer je de effecten van communicatieboodschappen en de rol van communicatie in de beroepspraktijk, zoals bij het maken van reclameteksten en voorlichtingsmateriaal. Daarnaast volg je vakken in en over de vreemde taal van je keuze (Engels of Spaans), waarbij je inzicht verkrijgt in de verschillen tussen het Nederlands en de vreemde taal. Er zijn drie afstudeerspecialisaties: (1) Taal- en communicatieadvies, (2) Engels en internationale communicatie en (3) Spaans en internationale communicatie.

Heb je gekozen voor Media & journalistiek, dan volg je vakken als Journalistieke vaardigheden en Reclame en visuele communicatie. Daarnaast volg je vakken over communicatie via teksten en via gesprekken. Ook de wisselwerking tussen tekst en beeld, en de betekenissen van beeld komen ruimschoots aan de orde. Binnen dit profiel specialiseer je je in journalistieke en redactionele vaardigheden, maar ook in onderzoek naar media en journalistiek. Allerlei soorten media en producten komen voorbij: van traditionele krantenberichten tot Facebookreclames, van billboard posters tot Twitterspreekuren en van TV tot online brochures. Hier zijn twee afstudeerspecialisaties: (1) Media-analyse en (2) Journalistiek.

Met de keuze voor de richting Toegepaste taalwetenschap leg je meer nadruk op de toegepaste taalwetenschap. Je krijgt dan vakken die gaan over de eerste en tweede taalverwerving, over taalstoornissen en over informatieverwerking. Daarnaast kies je ook hier tussen Engels en Spaans als vreemde taal. Er zijn twee afstudeerspecialisaties: (1) Taalontwikkeling en taalstoornissen en (2) Taal en onderwijs. In combinatie met het minorpakket Taal en Gehoor tijdens het eerste semester van het 3de jaar kun je ervoor kiezen je verder te verdiepen in het onderzoek naar en de behandeling van dove en slechthorende kinderen. Dankzij de samenwerking met de Hogeschool Rotterdam biedt het volgen van dit minorpakket Taal en Gehoor tevens de mogelijkheid om na je BA CIW nog een opleiding Logopedie te volgen in een verkort traject.

Opleidingsschema

Onderwijs- en Examenregelingen op VUnet (inlog)

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2017 asnstudyguideasvstudy asnDCidentifierasv50047474 asnDCtitleasvBCommunicatieInformatiewetenschappen asnDCcoverageasvTalenenCommunicatie asnDCcoverageasvVoltijds asnDCcoverageasvBachelor asnDCcontributorasvFaculteitderGeesteswetenschappen asnfacultyasv50000030