Bacheloropleiding Criminologie

De bacheloropleiding Criminologie omvat 180 studiepunten, verdeeld over drie jaren van elk 60 studiepunten. In het 3e jaar volg je in semester 1 een minor van 30 ec of heb je de mogelijkheid om op uitwisseling naar het buitenland te gaan.
Meer informatie over het eisenpakket voor afstuderen, de overgangsregelingen, doelstelling en eindtermen van de opleiding vind je in de Onderwijs- en Examenregeling.
Ben je aankomend student ga dan voor meer informatie over de opleiding naar: www.vu.nl/criminologie

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asn.DC.creator.asv.VU.Amsterdam asn.DC.date.asv.2017 asn.studyguide.asv.study asn.DC.identifier.asv.50051120 asn.DC.title.asv.B.Criminologie asn.DC.coverage.asv.Economie..Recht.en.Bestuur..Gedrag.en.Maatschappij..Voltijd.en.deeltijd..Bachelor asn.DC.contributor.asv.Faculteit.der.Rechtsgeleerdheid asn.faculty.asv.50000031