B Farmaceutische Wetenschappen jaar 1

Programma eerste jaar voor studenten gestart in 2017/2018

In het eerste jaar zijn alle vakken verplicht, er zijn geen keuzevakken.
Het programma in het eerste jaar vormt een basis; het geeft een eerste
overzicht van de Farmaceutische Wetenschappen en is bedoeld als een
verbreding van de kennis op diverse terreinen.

Het eerste jaar van de bacheloropleiding heeft een oriënterende en
selecterende functie. De student kan zich tijdens het eerste studiejaar
oriënteren op
de gekozen opleiding, dat wil zeggen: Voldoet de opleiding aan de
verwachting en is men er geschikt voor. Het programma van het eerste
jaar geeft een eerste overzicht van de opleiding en geeft een verbreding
van de kennis.

De selecterende functie komt vooral tot uiting in de studieresultaten.
De studieresultaten worden gevolgd door de studieadviseur. Als het nodig
is worden studenten opgeroepen voor een gesprek. Op grond van de cijfers
ontvangt elke eerstejaars aan het eind van het eerste jaar schriftelijk
een bindend studieadvies.
 
Naam opleidingsdeel Code Pdf
Verplichte vakken XB1_FAR_V1
Verplichte algemene onderdelen FAR XB1_V5
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2017 asnstudyguideasvmodulegroep asnDCtitleasvBFarmaceutischeWetenschappenjaar1