B Farmaceutische Wetenschappen jaar 2

Programma tweede jaar voor studenten gestart in 2016/2017

In het tweede studiejaar wordt beoogd een verdieping van kennis, inzicht
en vaardigheden op deelgebieden van de Farmaceutische Wetenschappen tot
stand te brengen. Meestal wordt een theoretisch vak direct gekoppeld aan
een practicum. Dit vormt de basis voor de differentiatie in het derde
jaar.

Je volgt het verplichte onderdeel Studie en Loopbaan in periode
4, als onderdeel van tutoraat 2. Tijdens deze cursus wordt er expliciet
aandacht besteed aan je competenties en vaardigheden, zodat je je bewust
wordt van je sterke punten. Daarnaast krijg je meer inzicht in
keuzemogelijkheden binnen de opleiding en mogelijkheden na de
bacheloropleiding.
 
Naam opleidingsdeel Code Pdf
Verplichte vakken XB2_FAR_V1
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2017 asnstudyguideasvmodulegroep asnDCtitleasvBFarmaceutischeWetenschappenjaar2