Politicologie (BSc)

De bacheloropleiding Politicologie richt zich op het bestuderen van machtsprocessen in de nationale en internationale orde. Hierbij staan drie elementen centraal. Ten eerste, de behartiging van conflicterende belangen door politieke partijen, maatschappelijke bewegingen en organisaties (input). Ten tweede, de regels en politieke instituties waarin die conflicten worden beslecht en politieke besluiten worden genomen (throughput). En ten slotte de beleidsuitkomsten en de doorwerking daarvan in de samenleving (output). Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de mondialisering van de wereldpolitiek en hoe deze doorwerkt in de betrekkingen tussen staten en in de politiek en beleidsvorming binnen nationale politieke systemen.

Doelstellingen en eindtermen
Jaarrooster 2017-2018

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asn.DC.creator.asv.VU.Amsterdam asn.DC.date.asv.2017 asn.studyguide.asv.study asn.DC.identifier.asv.50046586 asn.DC.title.asv.B.Politicologie asn.DC.coverage.asv.Economie..Recht.en.Bestuur..Gedrag.en.Maatschappij..Voltijd..Bachelor asn.DC.contributor.asv.Faculteit.der.Sociale.Wetenschappen asn.faculty.asv.50000042