Bacheloropleiding Religiewetenschappen

De voltijd bachelor-opleiding Religiewetenschappen duurt drie jaar, en de deeltijd bachelor-opleiding duurt zes jaar. Vrijstellingen voor elders behaalde vakken met gelijke inhoud kunnen pas worden aangevraagd na inschrijving; een verzoek daartoe dient men te richten aan de facultaire examencommissie.
Binnen de opleiding Religiewetenschappen is het mogelijk te kiezen uit vier trajecten:

• Traject Religiewetenschappen Comparatief (waarvan 30 EC vrije keuzeruimte in de vorm van een minor in het derde jaar): dit is geen theologisch traject maar een puur vergelijkend religiewetenschappelijk traject.
• Traject Religiewetenschappen Boeddhisme (waarvan 30 EC vrije keuzeruimte in de vorm van een minor in het derde jaar): dit is een levensbeschouwelijk-boeddhistisch traject met religiewetenschappelijke onderdelen.
• Traject Religiewetenschappen Hindoeïsme (waarvan 30 EC vrije keuzeruimte in de vorm van een minor in het derde jaar): dit is een hindoe-theologisch traject met religiewetenschappelijke onderdelen.
• Traject Religiewetenschappen Islam (de minorruimte is in het rooster geen vrije ruimte vanwege 30 EC Arabisch in het programma): dit is een islamitisch-theologisch traject met religiewetenschappelijke onderdelen.

Programmaoverzichten 2017-2018

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asn.DC.creator.asv.VU.Amsterdam asn.DC.date.asv.2017 asn.studyguide.asv.study asn.DC.identifier.asv.50932143 asn.DC.title.asv.B.Religiewetenschappen asn.DC.coverage.asv.Religie.en.Filosofie..Voltijd.en.deeltijd..Bachelor asn.DC.contributor.asv.Faculteit.der.Godgeleerdheid asn.faculty.asv.50000029