Eerste jaar bachelor Science, Business & Innovation

Eerste jaar voor studenten gestart in 2017/18

In het eerste jaar zijn alle vakken verplicht, er zijn geen keuzevakken.
Het programma in het eerste jaar vormt een basis; het geeft een eerste
overzicht van de opleiding Science, Business & Innovation en is bedoeld
als een verbreding van de kennis op diverse terreinen.

Het eerste jaar van de bachelor heeft een oriënterende en selecterende
functie. De student kan zich tijdens het eerste studiejaar oriënteren op
de gekozen opleiding, dat wil zeggen: voldoet de opleiding aan de
verwachting en is men er geschikt voor. Het programma van het eerste
jaar geeft een eerste overzicht van de opleiding en geeft een verbreding
van de kennis.

De selecterende functie komt vooral tot uiting in de studieresultaten.
De studieresultaten worden gevolgd door de studieadviseur. Als het nodig
is worden studenten opgeroepen voor een gesprek. Op grond van de cijfers
wordt aan het eind van het eerste jaar aan elke eerstejaars een bindend
schriftelijk studieadvies gestuurd.
 
Naam opleidingsdeel Code Pdf
Verplichte vakken XB1_SBI_V1
Verplichte algemene onderdelen SBI XB1_V7
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2017 asnstudyguideasvmodulegroep asnDCtitleasvEerstejaarbachelorScienceBusinessInnovation