Bacheloropleiding Wijsbegeerte

De bacheloropleiding Wijsbegeerte beoogt brede kennis en inzicht te verschaffen over:

  • geschiedenis van de wijsbegeerte (de antieke, patristische, middeleeuwse en moderne filosofie);
  • systematische wijsbegeerte (ontologie, kennisleer, wetenschapsfilosofie, logica, wijsgerige antropologie, sociale wijsbegeerte, wijsgerige ethiek);
  • enkele deelgebieden van de wijsbegeerte.

Daarnaast verwerf je als student algemene en vakinhoudelijke wetenschappelijke vaardigheden, en filosofische vaardigheden gericht op een niet-filosofische inhoud.

De bacheloropleiding bestaat uit drie onderwijsniveaus:
  • inleidend niveau: hiervoor is geen (academische) voorkennis van de wijsbegeerte voorondersteld;
  • verbredend niveau: hiervoor zijn inleidende modules van Wijsbegeerte voorondersteld;
  • verdiepend niveau; hierin werk je toe naar een grote mate van zelfstandigheid waarbij kritiek, reflectie en argumentatie centraal staan.

Meer informatie

  • Bekijk het programmaoverzicht 2017-2018
  • Ben je vóór studiejaar 2012-2013 begonnen, dan zijn er overgangsregelingen; neem daarvoor contact op met de studieadviseur

Verkorte bachelor voor zij-instromers
Een student die al een hbo- of wo-diploma behaald heeft, kan op grond daarvan toestemming aan de examencommissie vragen voor deelname aan het verkorte bachelorprogramma. Hierbij wordt 60 EC aan vrijstelling verleend. Meer informatie bij de studieadviseur.

Bekijk het programma overzicht 2017-2018 verkorte bachelor

Onderwijs- en Examenregelingen op VUnet (inlog)

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2017 asnstudyguideasvstudy asnDCidentifierasv50047328 asnDCtitleasvBWijsbegeerte asnDCcoverageasvFilosofie asnDCcoverageasvVoltijdsendeeltijd asnDCcoverageasvBachelor asnDCcontributorasvFaculteitderGeesteswetenschappenWys asnfacultyasv50000026