Beleid, communicatie en organisatie (MSc)

De eenjarige masteropleiding Beleid, Communicatie en Organisatie (BCO) biedt studenten een academische denk- en werkomgeving die hen in staat stelt actuele organisatievraagstukken te analyseren en evalueren, met aandacht voor beleids- en communicatie-aspecten. Na het volgen van deze opleiding hebben studenten een breed theoretisch inzicht met betrekking tot strategie en beleid, sociale netwerken, organisatiegedrag en communicatie. Ze kunnen deze inzichten bovendien toepassen op relevante vraagstukken uit de dagelijkse praktijk van verschillende soorten organisaties zoals bedrijven, (semi-)overheden, zorginstellingen, onderwijsinstellingen en niet-gouvernementele organisaties. Binnen de opleiding specialiseert de student zich in een van de twee aangeboden afstudeerrichtingen:

  1. Strategie en Identiteit
  2. Advies en Verandering 

Bekijk het masterplatform voor meer informatie over de afstudeerrichtingen.

Doelstellingen en eindtermen
Jaarrooster

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asn.DC.creator.asv.VU.Amsterdam asn.DC.date.asv.2017 asn.studyguide.asv.study asn.DC.identifier.asv.50046595 asn.DC.title.asv.M.Beleid..communicatie.en.organisatie asn.DC.coverage.asv.Economie..Recht.en.Bestuur..Gedrag.en.Maatschappij..Voltijd..Master asn.DC.contributor.asv.Faculteit.der.Sociale.Wetenschappen asn.faculty.asv.50000042