Masteropleiding Notarieel recht

De masteropleiding omvat 60 studiepunten, 1 studiejaar. De masteropleiding Notarieel recht is op één keuzevak na opgebouwd uit verplichte onderdelen.

Studenten kunnen voor het jaarschema, meer informatie over het eisenpakket voor afstuderen, de overgangsregelingen, doelstelling en eindtermen van de opleiding navigeren naar rechten.vu.nl > Onderwijs > Roosters & Reglementen

Ben je aankomend student ga dan voor meer informatie over deze opleiding naar rechten.vu.nl > Onderwijs > Masteropleidingen > Notarieel recht

 

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asn.DC.creator.asv.VU.Amsterdam asn.DC.date.asv.2017 asn.studyguide.asv.study asn.DC.identifier.asv.50051122 asn.DC.title.asv.M.Notarieel.recht asn.DC.coverage.asv.Economie..Recht.en.Bestuur..Voltijd.en.deeltijd..Master asn.DC.contributor.asv.Faculteit.der.Rechtsgeleerdheid asn.faculty.asv.50000031