Project biomedische beeldvorming

 
Vakcode:
X_420537
Periode:
Periode 3
Credits:
6.0
Voertaal:
Nederlands
Faculteit:
Faculteit der Exacte Wetenschappen
Coördinator:
prof. dr. M.L. Groot
Examinator:
prof. dr. M.L. Groot
Docenten:
dr. F. Ariese
prof. dr. M.L. Groot
Lesmethode(n):
Hoorcollege
Niveau:
400

Doel vak

Het projekt heeft tot doel dat je je verdiept in een van de biomedische
beeldvormingstechnieken, inclusief de nieuwste ontwikkelingen op dat
gebied, je je oefent in het samenwerken in een team en het zowel
mondeling als schriftelijk rapporteren.

Inhoud vak

In periode 1 en 2 zijn binnen de minor biomedische beeldvorming
verschillende
beeldvormende technieken en toepassingen daarvan in de biofysische en
medische
wereld aan bod gekomen. Nu ga je je met een klein groepje verdiepen in
een van
deze technieken, analyseer je problemen en de ‘state-of-the-art’ om
uiteindelijk
een vernieuwend onderzoeksvoorstel over een verbetering van de techniek
of
een nieuwe toepassing voor NWO (ALW, ZonMW, of
STW) te schrijven.

Onderwijsvorm

Er zullen colleges verzorgd worden over onderzoeksfinanciering en over
onderzoeksvoorstellen schrijven; over schrijven in de engelse taal en
een
'inspiratie' college. De groepjes voeren een literatuuronderzoek uit op
een
onderwerp uit de biomedische beeldvorming; interviewen onderzoekers
werkzaam op dit gebied; doen een korte (2-3 dagen) labstage; schrijven
het onderzoeksvoorstel en presenteren dit aan commissie en
medestudenten.
Elk groepje wordt begeleidt door een teambegeleider met inhoudelijke
kennis op het gekozen
onderwerp.

Toetsvorm

Beoordeling van onderzoeksvoorstel en presentatie (V en Pres).

Literatuur

Handleiding en literatuur aangereikt door begeleiders.

Doelgroep

3MNW, 3N, 3WN

Overige informatie

Onderdeel van minor Biomedische Beeldvorming (miBB).

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2017 asnstudyguideasvmodule asnDCidentifierasv50053963 asnDCtitleasvProjectbiomedischebeeldvorming asnperiodasv130 asnperiodasv asncreditsasv6p0 asnvoertaalasvN asnfacultyasv50000044 asnDCcoverageasvdrFAriese asnDCcoverageasvprofdrMLGroot