Sociologie

De premaster Sociologie is een voorbereiding op de masteropleiding Sociologie. Bij Sociologie staat maatschappelijke participatie centraal. Wat belemmert (groepen) mensen om deel te nemen aan de samenleving? Welke rol speelt hun achtergrond daarin? En op welke manier is daar iets aan te doen? Ook leer je hoe maatschappelijke veranderingen van invloed zijn op het belang dat een samenleving hecht aan de participatie van verschillende groepen. In de premasteropleiding staat het aanleren van wetenschappelijke vaardigheden centraal. Na een inleiding in de sociologie volg je vakken waarin academische vaardigheden en methoden van onderzoek centraal. Je sluit de premaster af met een klein eerste eigen onderzoek.

Doelstellingen en eindtermen
Jaarrooster 17 - 18

P Sociologie
Naam opleidingsdeel Code
Premasterprogramma Sociologie S_P_SOC
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asn.DC.creator.asv.VU.Amsterdam asn.DC.date.asv.2017 asn.studyguide.asv.study asn.DC.identifier.asv.50046594 asn.DC.title.asv.P.Sociologie asn.DC.coverage.asv.Gedrag.en.Maatschappij..Voltijd..Premaster asn.DC.contributor.asv.Faculteit.der.Sociale.Wetenschappen asn.faculty.asv.50000042