Aardwetenschappen BSc

Met de bacheloropleiding Aardwetenschappen wordt beoogd studenten zodanige theoretische en praktische basiskennis en vaardigheden bij te brengen op het gebied van de aardwetenschappen en aanverwante bèta-disciplines, dat zij in staat zijn een masteropleiding in de Aardwetenschappen of aanverwante discipline te volgen, of eventueel toe te treden tot de arbeidsmarkt.
De opleiding beoogt tevens studenten kennis te laten maken met het belang van de discipline in een brede wetenschappelijke, wijsgerige en maatschappelijke context.

Meer informatie

  • Een overzicht van de verplichte en keuzevakken vind je in het jaarschema;
  • Een complete beschrijving van deze opleiding is te vinden in de Onderwijs- en Examenregeling (OER);
  • Voor meer informatie over de opleiding zelf kun je terecht bij onze voorlichter Bernd Andeweg of de coördinator Ron Kaandorp (voor VU studenten);
  • Voor meer informatie over studeren aan de VU, neem contact op met de studieadviseurs;
  • Als VU student moet je jezelf intekenen voor alle vakken, meer informatie vind je op VUnet. Je kunt je pas intekenen als je (her)inschrijving voor de opleiding rond is;
  • Meer informatie over de vakken vind je via onderstaande links.
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2018 asnstudyguideasvstudy asnDCidentifierasv50043569 asnDCtitleasvBAardwetenschappen asnDCcoverageasvNatuurwetenschappen asnDCcoverageasvVoltijds asnDCcoverageasvBachelor asnDCcontributorasvFaculteitderBètawetenschappen asnfacultyasv50013925