Archeologie (Ba)

In de bachelor Archeologie leer je over samenlevingen uit het verleden en het belang ervan voor de wereld van nu. Je doet onderzoek naar materiële overblijfselen van menselijk handelen; je leert hoe je die moet opgraven en wat je dankzij dit werk te weten kunt komen over vroegere culturen. Theorie en praktijk gaan bij deze bachelor hand in hand.

Per 1 september 2017 is de vernieuwde opleiding Archeologie van start gegaan binnen het Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archaeology, ACASA. de samenwerking van de UvA en de VU op het gebied van de Oudheid.

Het vernieuwde eerste en tweede jaar zijn breed van opzet. Enkele vakken volg je samen met studenten van de opleidingen Griekse en Latijnse taal en cultuur en Oudheidwetenschappen.

Het 3e jaar van de Oudheid bacheloropleidingen Archeologie, Griekse en Latijnse taal en cultuur, en Oudheidwetenschappen van de Faculteit der Geesteswetenschappen kennen nog een twee-majorenstructuur. De bacheloropleiding Archeologie is administratief opgedeeld in de majoren Mediterrane archeologie en West-Europese archeologie. Samen bieden deze een samenhangend beeld van de Europese archeologie in al haar facetten.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid de eerste major Mediterrane archeologie te combineren met de tweede major Oude geschiedenis. Deze combinatie is bij uitstek geschikt voor studenten met belangstelling voor maatschappelijke structuren en processen als demografische ontwikkelingen, migratie, de vorming van etnische groepen, urbanisatie en landbezit.

De volgende majorcombinaties zijn mogelijk:
•West-Europese archeologie + Mediterrane archeologie
•Mediterrane archeologie + West-Europese archeologie
•Mediterrane archeologie + Oude geschiedenis

Behalve de studieonderdelen binnen de twee majoren zijn er ook nog een aantal algemene vakken binnen het algemeen deel en heeft de opleiding een minorruimte (keuzeruimte).

Opleidingsschema (.doc)

Onderwijs- en Examenregelingen op VUnet (inlog)

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2018 asnstudyguideasvstudy asnDCidentifierasv50047471 asnDCtitleasvBArcheologie asnDCcoverageasvKunstCultuurenGeschiedenis asnDCcoverageasvVoltijds asnDCcoverageasvBachelor asnDCcontributorasvFaculteitderGeesteswetenschappen asnfacultyasv50000030