Bestuurs- en organisatiewetenschap (BSc)

De bacheloropleiding Bestuurs- en organisatiewetenschap biedt een brede basisopleiding in de bestuurs- en organisatiewetenschap en kenmerkt zich door een multidisciplinaire basis bestaande uit bestuurswetenschap,  organisatiewetenschap, politicologie, sociologie, communicatiewetenschap, economie en recht. De opleiding heeft als centraal studieobject de inrichting en werking van organisaties in de publieke en de private sector, alsmede de interactie tussen publieke en private organisaties en de samenleving. In het onderwijsprogramma is op verschillende plaatsen keuzeruimte om een eigen accent aan te brengen. Zo is het mogelijk om meer nadruk te leggen op interne organisatieprocessen of op overheidsbeleid en bestuur. Bovendien zijn in het tweede jaar twee interdisciplinaire keuzevakken geprogrammeerd, waarmee de thema’s in de opleiding worden uitgediept en in een bredere context geplaatst.

Doelstellingen en eindtermen
Jaarrooster 2018-2019
OER van B&O 2018-2019

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2018 asnstudyguideasvstudy asnDCidentifierasv50046583 asnDCtitleasvBBestuursenOrganisatiewetenschap asnDCcoverageasvEconomieRechtenBestuur asnDCcoverageasvGedragenMaatschappij asnDCcoverageasvVoltijds asnDCcoverageasvBachelor asnDCcontributorasvFaculteitderSocialeWetenschappen asnfacultyasv50000042