Bacheloropleiding Bewegingswetenschappen

Bewonder het vernuft van het lichaam
De bouw en werking van ons bewegingssysteem zijn buitengewoon ingewikkeld.  Hoe is het mogelijk dat wij met dit ingewikkelde systeem schijnbaar moeiteloos doelgerichte bewegingen kunnen maken en indrukwekkende sportieve prestaties kunnen leveren?  Hoe zijn bouw en prestatie aan elkaar gerelateerd?  Hoe sturen onze hersenen onze spieren aan?

Wie zich voor het eerst in een rolstoel voortbeweegt, ontdekt dat de menselijke arm niet gebouwd is voor deze vorm van voortbeweging. Kan een rolstoelgebruiker door training zijn prestaties verbeteren?

Wat verandert er aan het bewegingspatroon wanneer een sporter onder druk moet presteren? Verandert de waarneming van die sporter? Waar richten sporters hun aandacht op? Soms bezwijken sporters zelfs onder die druk. Is dat te voorkomen en zo ja, wat moeten zij daarvoor doen?

Tijdens de bacheloropleiding Bewegingswetenschappen bestudeer je het menselijk bewegen vanuit verschillende invalshoeken. Afhankelijk van de vraagstelling en de gekozen invalshoek doe je dit met behulp van natuurwetenschappelijke, medisch-biologische, gedragswetenschappelijke en/of sociaal-wetenschappelijke methoden van onderzoek.

De bacheloropleiding Bewegingswetenschappen duurt drie jaar. In de eerste twee jaar volgt iedereen hetzelfde programma. In het derde jaar kies je een specialisatie in de vorm van een minor: een pakket van 30 studiepunten in de richting Sport, Gezondheid, Bewegingssysteem, Psychomotorische Therapie of Sport- en Prestatiepsychologie. Voor studenten van andere (verwante) opleidingen wordt de Universiteitsminor Sport, Bewegen en Gezondheid aangeboden.

Het jaar is ingedeeld volgens de uniforme jaarindeling van de VU. Dat wil zeggen: twee periodes van acht weken en vervolgens een periode van vier weken. Hierna volgen nog een keer twee periodes van acht en een periode van vier weken.

Jaarschema bachelor Bewegingswetenschappen 2018-2019

Jaarschema minoren bachelor Bewegingswetenschappen 2017-2018

Na de bacheloropleiding kun je doorstromen in de Master Human Movement Sciences: Sport, Exercise and Health of in de tweejarige Research Master Human Movement Sciences: Sport, Exercise and Health (Research).

Doelstelling en eindtermen
De doelstelling en eindtermen van de opleiding staan beschreven in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de bacheloropleiding. 

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2018 asnstudyguideasvstudy asnDCidentifierasv50044228 asnDCtitleasvBBewegingswetenschappen asnDCcoverageasvGezondheidenBeweging asnDCcoverageasvVoltijds asnDCcoverageasvBachelor asnDCcontributorasvFaculteitderBewegingswetenschappen asnfacultyasv50000040