Communicatie- en informatiewetenschappen (Ba)

Vanaf september 2018 wordt de bacheloropleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen aan de Faculteit der Geesteswetenschappen nieuw vormgegeven. Dit proces gebeurt geleidelijk, zodat we gedurende de komende jaren werken met een mix van programma’s. In de praktijk zullen studenten daar niet veel van merken want zij volgen het oude of het nieuwe programma en niet een mix.

In 2018-2019 zal het nieuwe eerste jaar worden geïntroduceerd. Dit is een breed eerste jaar waarin de studenten na vier onderwijsperiodes (eind maart) kiezen voor een bepaalde afstudeerrichting. Enkele tracks zijn Engelstalig en daarom zullen alle hoorcolleges van de vakken in die eerste maanden in het Engels worden gegeven. Er zijn werkgroepen in het Nederlands en in het Engels. In die periode tot eind maart worden voornamelijk inleidende vakken gegeven over communicatiewetenschap, taalwetenschap, media en journalistiek enerzijds en een aantal algemeen academisch vormende vakken anderzijds.

1e jaar
In de inleidende vakken leer je hoe taal ons denken aanstuurt en andersom, en hoe de context taalvormen bepaalt. Ook leer je hoe binnen de sociale wetenschappen communicatie wordt bestudeerd, hoe verschillende media communicatie beïnvloeden en hoe journalistieke processen werken. Daarnaast worden je vaardigheden op het gebied van mondeling en schriftelijk presenteren bijgespijkerd en leer je hoe een goed wetenschappelijk onderzoek in elkaar steekt. Eind maart kies je voor een afstudeerrichting. De keuze bestaat uit:
• Taal, Media & Samenleving
• Language & Media
• Journalistiek
• English Language and Communication Studies
• Language Learning and Language Teaching

2e en 3e jaar
Het tweede en derde jaar zijn nog onderdeel van het oude programma en daarin werken de studenten aan het ontwikkelen van inzicht in het vakgebied en de toepassing ervan. Vanzelfsprekend speelt ook hier kennis vergaren een belangrijke rol: je duikt dieper in het onderwerp van je afstudeerrichting. Hier werken we nog met de drie oude profielen:
• Talen & organisaties
• Media & journalistiek
• Toegepaste taalwetenschap

Heb je gekozen voor het profiel Talen & organisaties, dan krijg je vakken over communicatie via teksten en via gesprekken. In die vakken bestudeer je de effecten van communicatieboodschappen en de rol van communicatie in de beroepspraktijk, zoals bij het maken van reclameteksten en voorlichtingsmateriaal. Daarnaast volg je vakken in en over de vreemde taal van je keuze (Engels of Spaans), waarbij je inzicht verkrijgt in de verschillen tussen het Nederlands en de vreemde taal. Er zijn drie afstudeerspecialisaties: (1) Taal- en communicatieadvies, (2) Engels en internationale communicatie en (3) Spaans en internationale communicatie.

Heb je gekozen voor Media & journalistiek, dan volg je vakken als Journalistieke vaardigheden en Reclame en visuele communicatie. Daarnaast volg je vakken over communicatie via teksten en via gesprekken. Ook de wisselwerking tussen tekst en beeld, en de betekenissen van beeld komen ruimschoots aan de orde. Binnen dit profiel specialiseer je je in journalistieke en redactionele vaardigheden, maar ook in onderzoek naar media en journalistiek. Allerlei soorten media en producten komen voorbij: van traditionele krantenberichten tot Facebookreclames, van billboard posters tot Twitterspreekuren en van TV tot online brochures. Hier zijn twee afstudeerspecialisaties: (1) Media-analyse en (2) Journalistiek.

Met de keuze voor de richting Toegepaste taalwetenschap leg je meer nadruk op de toegepaste taalwetenschap. Je krijgt dan vakken die gaan over de eerste en tweede taalverwerving en over taalstoornissen (zoals dyslexie), maar ook vakken over morfologie en syntaxis en over informatieverwerking. Daarnaast kies je ook hier tussen Engels en Spaans als vreemde taal. Er zijn twee afstudeerspecialisaties: (1) Taalontwikkeling en taalstoornissen en (2) Taal en onderwijs. In combinatie met het minorpakket Taal en Gehoor tijdens het eerste semester van het 3de jaar kun je ervoor kiezen je verder te verdiepen in het onderzoek naar en de behandeling van dove en slechthorende kinderen.

Opleidingsschema

Onderwijs- en Examenregelingen op VUnet (inlog)

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2018 asnstudyguideasvstudy asnDCidentifierasv50047474 asnDCtitleasvBCommunicatieInformatiewetenschappen asnDCcoverageasvTalenenCommunicatie asnDCcoverageasvVoltijds asnDCcoverageasvBachelor asnDCcontributorasvFaculteitderGeesteswetenschappen asnfacultyasv50000030