Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie (BSc)

Antropologen vragen zich af waarom er wereldwijd zo’n grote variatie is in de manieren waarop mensen met elkaar samenleven. Waarom zijn er zoveel verschillende culturen? Waarom zijn sommige landen economisch gezien veel meer ontwikkeld dan andere? Wat gebeurt er als mensen met verschillende culturele achtergronden met elkaar samenleven? Waarom wordt in sommige culturen zoveel nadruk gelegd op het verschil tussen mannen en vrouwen, of juist op geloof, of op etnische verschillen? In de bacheloropleiding Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie (CAO) leer je dat religie, etniciteit, identiteit, man/vrouw verhoudingen nauw verweven zijn met de economie, politiek en andere machtsrelaties. De opleiding biedt een stevig programma, waarin je vele aspecten van het menselijk samenleven en de culturele betekenissen die mensen daaraan geven nader leert kennen en begrijpen. Je maakt ook kennis met andere disciplines in de sociale wetenschappen, zodat je de antropologische invalshoek leert onderscheiden. Vanaf je tweede jaar zijn er keuzeruimtes om je eigen interesses te kunnen volgen en je voor te bereiden op de gewenste masteropleiding en je loopbaan na de studie.

Doelstellingen en eindtermen
Jaarrooster 2018-2019
OER van CAO 2018-2019

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2018 asnstudyguideasvstudy asnDCidentifierasv50046585 asnDCtitleasvBCultureleAntropologieenOntwSoc asnDCcoverageasvGedragenMaatschappij asnDCcoverageasvVoltijds asnDCcoverageasvBachelor asnDCcontributorasvFaculteitderSocialeWetenschappen asnfacultyasv50000042