Farmaceutische wetenschappen BSc

De opleiding Farmaceutische Wetenschappen richt zich op de bestudering van medicijnen, op het doen van wetenschappelijk onderzoek hiernaar en op de toepassing van de verworven kennis. Het is een combinatie van Scheikunde, Biologie en Medische Vakken.

Binnen de bacheloropleiding doe je kennis op van alle gebieden binnen de Farmaceutische Wetenschappen: Biomolecular Drug Analysis, Computational Medicinal Chemistry and Toxicology, Drug Design and Synthesis, Molecular Pharmacology en Molecular Toxicology.

Met de opleiding wordt beoogd zodanige kennis, vaardigheid en inzicht bij te brengen op het gebied van de Farmaceutische Wetenschappen dat de afgestudeerde in aanmerking kan komen voor een masteropleiding in de Farmaceutische Wetenschappen. Dit kan een onderzoeksrichting zijn, maar ook een opleiding op het gebied van Communicatie en Educatie of een meer maatschappijgerichte opleiding.

Eveneens is het essentieel dat de afgestudeerde zich bekwaamd heeft in het verantwoord kiezen in wetenschappelijke problematieken. Om deze doelstellingen te bereiken is in de eerste plaats een brede basisopleiding nodig met daarin ook aandacht voor algemene academische vorming. Daarnaast is het noodzakelijk dat de student gedurende enige tijd actief deelneemt aan het farmaceutisch onderzoek.

Meer informatie

  • Een overzicht van de verplichte en keuzevakken vind je in het jaarschema;
  • Een complete beschrijving van deze opleiding is te vinden in de Onderwijs- en Examenregeling (OER);
  • Voor meer informatie over de opleiding zelf kun je terecht bij de studieadviseur (voor VU studenten);
  • Als VU student moet je jezelf intekenen voor alle vakken, meer informatie vind je op VUnet. Je kunt je pas intekenen als je (her)inschrijving voor de opleiding rond is;
  • Meer informatie over de vakken vind je via onderstaande links.
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2018 asnstudyguideasvstudy asnDCidentifierasv50049397 asnDCtitleasvBFarmaceutischeWetenschappen asnDCcoverageasvGezondheidenBeweging asnDCcoverageasvNatuurwetenschappen asnDCcoverageasvVoltijds asnDCcoverageasvBachelor asnDCcontributorasvNogtebegrenzenFEW asnfacultyasv50000044