Geschiedenis (Ba)

De opleiding Geschiedenis aan de VU is opgezet als een brede bachelor, met veel aandacht voor mondiale geschiedenis, lange-termijnontwikkelingen en relaties tussen verschillende vakgebieden. Naast de Nederlandstalige opleiding is er een volledig Engelstalige bachelortrack History and International Studies.

In het brede eerste jaar krijg je een goed overzicht van het vakgebied en volg je vakken over de hoofdlijnen van de Europese en de mondiale geschiedenis, van de klassieke Oudheid tot nu. Daarnaast krijg je een aantal algemene vakken: Academische vaardigheden, Historische klassiekers, Academic English en Filosofie.

Na het chronologisch opgezette eerste jaar krijg je in het tweede jaar een meer thematische oriëntatie op het vakgebied. Veel aandacht gaat uit naar global history, politieke geschiedenis en cultuurgeschiedenis. Daarnaast volg je algemene modules in theorie van de geschiedenis, religiegeschiedenis, wetenschapsgeschiedenis. Verder kun je speciale varianten volgen op het gebied van Oudheidwetenschappen en Erfgoedstudies.

In het derde jaar verdiep je je verder in de richting van je voorkeur, onder meer door het volgen van een minor. Eventueel kun je een deel van je studie in het buitenland volgen, of een stage regelen bij een onderzoeksinstituut of een mogelijke toekomstige werkgever, zoals een ministerie, een erfgoedinstelling of een bedrijf. De bachelorstudie wordt afgesloten met een scriptie.

History and International Studies kent eenzelfde structuur als de Ba Geschiedenis: een chronologisch georganiseerd eerste jaar; een thematisch ingericht tweede jaar en een verdiepend opgezet derde jaar waarin je kunt kiezen voor een minor, studeren in het buitenland of stage. De studie wordt afgesloten met een scriptie.

History and International Studies onderscheidt zich niet alleen door het volledig Engelstalige karakter maar ook door het inhoudelijke programma. History and International Studies is een unieke combinatie van vakken en benaderingen van Geschiedenis, sociale wetenschappen (o.a. culturele antropologie en Internationale Betrekkingen) en moderne talen om globalisering, internationale relaties en interacties tussen samenlevingen door de geschiedenis heen te bestuderen. Vanaf jaar één heb je dus al vakken waarin meer nadruk wordt gelegd op het vraagstuk van globalisering, zoals in debates in global history. In jaar twee volg je naast vakken van Geschiedenis ook vakken over Internationale Betrekkingen en kies je een moderne taal. In jaar drie kun je een van de vele internationaal georiënteerde minoren aan de VU volgen, een half jaar in het buitenland studeren of een stage volgen, bijvoorbeeld bij een internationale organisatie. 


Opleidingsschema

Onderwijs- en Examenregelingen op VUnet (inlog)


© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2018 asnstudyguideasvstudy asnDCidentifierasv50047470 asnDCtitleasvBGeschiedenis asnDCcoverageasvKunstCultuurenGeschiedenis asnDCcoverageasvVoltijds asnDCcoverageasvBachelor asnDCcontributorasvFaculteitderGeesteswetenschappen asnfacultyasv50000030