Griekse en Latijnse taal en cultuur (Ba)

In de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur word je opgeleid tot een expert op het gebied van de Klassieke Oudheid. Je leert de klassieke talen grondig kennen en analyseert teksten die al vele eeuwen tot de absolute top van de wereldliteratuur behoren. Daarnaast bestudeer je de cultuurgeschiedenis van de Oudheid en de doorwerking hiervan tot in onze tijd.

Per 1 september 2017 is de vernieuwde opleiding Griekse en Latijnse taal en cultuur van start gegaan binnen het Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archaeology, ACASA. de samenwerking van de UvA en de VU op het gebied van de Oudheid.

Het eerste en tweede jaar zijn breed van opzet. Je leert de talen Grieks en Latijn op hoog niveau, begint met het lezen van klassieke teksten en je verdiept je in de cultuurgeschiedenis van de Oudheid. Enkele vakken volg je samen met studenten van de opleidingen Archeologie en Oudheidwetenschappen.

Het 3e jaar van de Oudheid bacheloropleidingen Archeologie, Griekse en Latijnse taal en cultuur, en Oudheidwetenschappen van de Faculteit der Geesteswetenschappen kennen nog een twee-majorenstructuur. De majoren Grieks en Latijn zijn de twee componenten van de bacheloropleiding Griekse en Latijnse taal en cultuur. De twee majoren vormen een natuurlijke eenheid. Beide talen en culturen zijn meer dan duizend jaar beeldbepalend geweest voor de cultuur van het Middellandse-Zeegebied. De Romeinen zijn diepgaand beïnvloed door de Griekse cultuur en literatuur: er is nauwelijks een Romeinse auteur in wiens werk de sporen van Griekse voorbeelden niet zichtbaar zijn. Anderzijds hebben de Grieken hun best gedaan hun eigenheid te bewaren in de tijd dat ze deel uitmaakten van het Romeinse Rijk. De studie van de beide talen maakt het mogelijk de wisselwerking tussen de beide culturen te bestuderen in de oorspronkelijke talen. Hierbij wordt tevens aandacht geschonken aan het vroege christendom.

Opleidingsschema

Onderwijs- en Examenregelingen op VUnet (inlog)

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2018 asnstudyguideasvstudy asnDCidentifierasv50047472 asnDCtitleasvBGriekseenLatijnseTaalenCultuur asnDCcoverageasvKunstCultuurenGeschiedenis asnDCcoverageasvVoltijds asnDCcoverageasvBachelor asnDCcontributorasvFaculteitderGeesteswetenschappen asnfacultyasv50000030