Artificial Intelligence BSc

De invulling van het bachelorprogramma is breed, praktisch en probleem-geörienteerd. Het vakgebied houdt zich bezig met het analyseren en beschrijven van menselijke processen en taken, en met het ontwerpen van hulpmiddelen die deze processen en taken kunnen begrijpen, en ondersteunen of uitvoeren. Hierbij speelt een uiteenlopend scala aan activiteiten een rol, variërend van het observeren en interviewen van mensen, het doen van experimenten, tot het ontwerpen van kennismodellen die als input voor hulpmiddelen gebruikt kunnen worden. Dit vakgebied integreert informatica met psychologische en biomedische aspecten. Andere ingrediënten, zoals taalkunde en filosofie, richten zich op het beschrijven van principes waarop menselijke denk- en communicatieprocessen gebaseerd zijn.

Je bestudeert dus een breed en multidisciplinair vakgebied. De studie wordt verzorgd in samenwerking met de faculteiten Psychologie en Pedagogiek, Geneeskunde, Letteren en Rechtsgeleerdheid. Ook werkt de VU samen met de Universiteit van Amsterdam. Het programma is opgebouwd rond thema's die een centrale plaats innemen in dit vakgebied en het de studie is uitgebreid met ondersteunende vakken uit andere vakgebieden: Psychologie, Taalkunde, Filosofie, Informatica, Wiskunde en Logica. Deze brede opzet geeft vorm aan het multidisciplinaire karakter van de studie.

Meer informatie

  • Een overzicht van de verplichte en keuzevakken vind je in het jaarschema;
  • Een complete beschrijving van deze opleiding is te vinden in de Onderwijs- en Examenregeling (OER);
  • Voor meer informatie over de opleiding zelf kun je terecht bij de studieadviseur (voor VU studenten);
  • Als VU student moet je jezelf intekenen voor alle vakken, meer informatie vind je op VUnet. Je kunt je pas intekenen als je (her)inschrijving voor de opleiding rond is;
  • Meer informatie over de vakken vind je via onderstaande links.
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2018 asnstudyguideasvstudy asnDCidentifierasv51701412 asnDCtitleasvBArtificialIntelligence asnDCcoverageasvGedragenMaatschappij asnDCcoverageasvInformaticaWiskundeenBedrijf asnDCcoverageasvTalenenCommunicatie asnDCcoverageasvVoltijds asnDCcoverageasvBachelor asnDCcontributorasvFaculteitderBètawetenschappen asnfacultyasv50013925