Bachelor Literatuur en Samenleving, specialisatie Nederlands

De bacheloropleiding Literatuur en Samenleving kent twee verschillende specialisaties: Nederlands en Engels.

1e jaar
In het eerste semester volgen de studenten van Literatuur en Samenleving gezamenlijk één vak, te weten Literature, Culture and Society; Daarnaast worden twee basisvakken gevolgd die voor de rest van de studie van belang zijn: bij Nederlands zijn dit Literatuurwetenschap en Literaire Analyse, bij Engels Literary Theory en Genre and Literary Analysis. Bij de vakken uit het tweede semester maak je kennis met de verschillende aspecten van de specialisatie Engels of Nederlands die in latere jaren zullen worden uitgediept. Zo krijg je in het eerste jaar een goed beeld van de hele opleiding. In het eerste jaar volg je ook drie vakken uit het algemene deel: Academische Vaardigheden, Academic English en Methoden & Technieken.

2e jaar
In het tweede jaar verwerf je een grondige kennis van de Engelstalige of Nederlandstalige literatuur uit heden en verleden en verdiep je je verder in aspecten van het literaire veld. Ook volg je nog twee Engelstalige vakken uit het algemene deel: Philosophy en History of Knowledge.

3e jaar
Het derde jaar bestaat uit twee delen: de profileringsruimte (minor) in het eerste semester en het afstudeertraject in het tweede semester. De profileringsruimte bestaat uit 30 studiepunten. De keuze van deze vakken is vrij, wel raden we je aan om, in overleg met de studieadviseur, je keuze af te stemmen op de beroepsperspectieven die je voor ogen hebt en/of de ruimte te gebruiken voor verdere wetenschappelijke verdieping. Het tweede deel van het derde jaar telt ook 30 studiepunten. Je volgt 3 vakken van 6 studiepunten en het scriptiecolloquium van 3 studiepunten. Je rondt je bacheloropleiding af met een zelfstandig uitgevoerd onderzoek waarvan je verslag doet in je scriptie (9 studiepunten).

Opleidingsschema

Onderwijs- en Examenregelingen op VUnet (inlog)


 

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2018 asnstudyguideasvmodulegroep asnDCtitleasvBachelorLiteratuurenSamenlevingspecialisatieNederlands