Medische natuurwetenschappen BSc

De bacheloropleiding Medische Natuurwetenschappen is een brede opleiding waarin de combinatie van de exacte wetenschappen en de medische wetenschappen centraal staat. Na de opleiding kan je doorstromen naar de doorstroommaster Medical Natural Sciences, of naar een aantal andere gerelateerde masteropleidingen. De eerste twee jaar volgen alle studenten een vast programma. In het derde jaar zijn er verschillende keuzemogelijkheden die je kan gebruiken als oriëntatie op je vervolgopleiding. Zo zijn er trajecten die voorbereiden op een mogelijk toekomstig beroep als klinisch fysicus, leraar natuurkunde of leraar scheikunde.

De opleiding begint met een inleidend college over Medische Natuurwetenschappen. Daarnaast en daarna zijn er basisvakken in de natuurkunde, scheikunde, wiskunde en informatica en uiteraard de medische wetenschappen, en practica waarin met name onderzoekvaardigheden in de natuurkunde en de scheikunde centraal staan. De smaakmaker van het eerste jaar is een project (Project Zenuwen) waar je goed beeld verkrijgt van de samenhang van de medische en exacte disciplines en van de maatschappelijke relevantie. Een tweede project (Project Kanker) wordt in het tweede jaar aangeboden. Een aantal van de projecten en oriëntaties wordt gedeeltelijk of geheel op het VU medisch centrum uitgevoerd.

Meer informatie

  • Een overzicht van de verplichte en keuzevakken vind je in het jaarschema;
  • Een complete beschrijving van deze opleiding is te vinden in de Onderwijs- en Examenregeling (OER);
  • Voor meer informatie over de opleiding zelf kun je terecht bij de studieadviseur (voor VU studenten);
  • Als VU student moet je jezelf intekenen voor alle vakken, meer informatie vind je op VUnet. Je kunt je pas intekenen als je (her)inschrijving voor de opleiding rond is;
  • Meer informatie over de vakken vind je via onderstaande links.
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2018 asnstudyguideasvstudy asnDCidentifierasv50049401 asnDCtitleasvBMedischeNatuurwetenschappen asnDCcoverageasvGezondheidenBeweging asnDCcoverageasvNatuurwetenschappen asnDCcoverageasvVoltijds asnDCcoverageasvBachelor asnDCcontributorasvNogtebegrenzenFEW asnfacultyasv50000044