Oudheidwetenschappen (Ba)

In de Europese cultuur wordt steeds weer teruggegrepen op de oude beschavingen van West-Azië, Griekenland en Rome. Vroeger studeerde je archeologie of geschiedenis of oude talen. Om greep te krijgen op de Oudheid is een aanpak nodig die de grenzen tussen verschillende disciplines en cultuurgebieden overstijgt. Zo’n aanpak breng je in de praktijk in deze bachelor op het gebied van de oudheidwetenschappen.

Per 1 september 2017 is de vernieuwde opleiding Oudheidwetenschappen van start gegaan binnen het Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archaeology, ACASA. de samenwerking van de UvA en de VU op het gebied van de Oudheid.

In het vernieuwde eerste en tweede jaar krijg je een goed beeld van de cultuurgeschiedenis van de Oudheid, inclusief het voortleven van elementen uit antieke culturen in latere periodes. Je kijkt naar de materiële en tekstuele bronnen voor onze kennis van de Oudheid. Je krijgt vakken zoals ‘Wat is klassiek’, over de canon; over de culturele contacten tussen het Midden-Oosten en het Middellandse Zeegebied; en over filosofie in de Oudheid. In het eerste jaar is er ook keuzeruimte (zo kan je de talen van de Oudheid ernaast bestuderen: Grieks, Latijn en Babylonisch) die je kunt gebruiken om je te oriënteren op een specialisatie na het eerste jaar. Enkele vakken volg je samen met studenten van de opleidingen Archeologie en Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Het 3e jaar van de Oudheid bacheloropleidingen Archeologie, Griekse en Latijnse taal en cultuur, en Oudheidwetenschappen van de Faculteit der Geesteswetenschappen kennen nog een twee-majorenstructuur. De bacheloropleiding Oudheidwetenschappen biedt een brede kennismaking met de wereld van de Oudheid. Het algemene deel van de opleiding omvat onder andere een Basiscursus Oude Geschiedenis en cursussen Griekse en Romeinse Archeologie. Door de keuze voor een bepaalde majorcombinatie kan de student de eigen belangstelling tot gelding brengen, zonder dat de breedte van de opleiding daarbij in het geding komt.

Mogelijke majorcombinaties binnen de opleiding Oudheidwetenschappen zijn: 

  • Oudheidkunde I: archeologisch-historisch + Oudheidkunde II: taal en cultuur
  • Oudheidkunde bij Grieks + Grieks
  • Oudheidkunde bij Latijn + Latijn
  • Oudheidkunde bij Talen en Culturen van het Oude Nabije Oosten + Babylonisch-Assyrisch
  • Oude geschiedenis + Mediterrane archeologie

Behalve de studieonderdelen binnen de twee majoren is er ook nog een aantal algemene vakken binnen het algemeen deel en heeft de opleiding een profileringsruimte (30 ec, eerste semester derde jaar). De profileringsruimte kan men naar eigen inzicht invullen. Er is een aanbod van afgeronde minorpakketten van 30 ec; men kan ook zelf een pakket samenstellen, waarvoor bij de examencommissie goedkeuring moet worden aangevraagd.  Bij sommige majorcombinaties wordt een bepaalde invulling van de profileringsruimte geadviseerd.

Opleidingsschema (pdf).

Onderwijs- en Examenregelingen op VUnet (inlog)

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2018 asnstudyguideasvstudy asnDCidentifierasv50047473 asnDCtitleasvBOudheidwetenschappen asnDCcoverageasvKunstCultuurenGeschiedenis asnDCcoverageasvVoltijds asnDCcoverageasvBachelor asnDCcontributorasvFaculteitderGeesteswetenschappen asnfacultyasv50000030