Pedagogische wetenschappen (BSc)


De bacheloropleiding Pedagogische wetenschappen omvat 180 studiepunten, verdeeld over drie jaren van elk 60 studiepunten. Naarmate je verder bent in je studie, ga je je steeds meer specialiseren in een bepaald gebied.

Het programma 

  • Het B1-jaar is voor iedereen gelijk en bestaat uit verplichte vakken.
  • Ook het B2-jaar is grotendeels voor iedereen gelijk. Maar aan het eind van dit jaar kun je je voor het eerst ook profileren in de richting die in het derde jaar verder uitgediept wordt.
  • In het B3-jaar ga je je nog meer profileren. In het eerste semester kies je een specifieke minor. De opleiding wordt afgesloten met de B-these.

Klik op onderstaande link om te zien hoe jouw opleidingsprogramma eruit ziet.

Jaarschema bachelor Pedagogische wetenschappen 2018-2019 (pdf)

Overzicht minoren bachelor Pedagogische wetenschappen 2017-2018

Academische jaarkalender

De bacheloropleiding sluit goed aan op de masteropleiding Pedagogische wetenschappen aan de VU. Mocht je overwegen de masteropleiding Pedagogische wetenschappen te gaan volgen, let dan bij de keuzevrijheid in de bachelor op eventuele voorwaarden voor de instroom in de master.

Doelstelling en eindtermen
De doelstelling en eindtermen van de opleiding staan beschreven in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) bacheloropleiding Pedagogische wetenschappen. 

Bekijk de studenthandleiding (voor eerstejaars studenten) voor weetjes en regels over de opleiding.
empty

B Pedagogische wetenschappen
Naam opleidingsdeel Code
B Pedagogische Wetenschappen PB_PEV
Universitaire pabo PB_PUV
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2018 asnstudyguideasvstudy asnDCidentifierasv50050847 asnDCtitleasvBPedagogischewetenschappen asnDCcoverageasvGedragenMaatschappij asnDCcoverageasvVoltijds asnDCcoverageasvBachelor asnDCcontributorasvFacderGedragsenBewegingswetensch asnfacultyasv50000041