Honours Programma Faculteit der Geesteswetenschappen - Ba Philosophy, Politics and Economics

Voor de inhoud van het facultaire Honoursprogramma, zie:
https://fgw.vu.nl/nl/opleidingen/bacheloropleidingen/honours/index.aspx

Algemene informatie over het Honoursprogramma, zie:
https://www.vu.nl/nl/opleidingen/overig-onderwijs/honours-
programme/index.aspx
 
Naam opleidingsdeel Code Pdf
SBE Honours Courses E_FHC
Interdepartmental Honours Courses OH_IHC_E
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2018 asnstudyguideasvmodulegroep asnDCtitleasvHonoursProgrammaFaculteitderGeesteswetenschappenBaPhilosophyPoliticsandEconomics