Psychologie (BSc)

De bacheloropleiding Psychologie omvat 180 studiepunten, verdeeld over drie jaren van elk 60 studiepunten. Naarmate je verder bent in je studie, ga je je steeds meer specialiseren in een bepaalde richting.

Het programma

  • Het B1-jaar is voor iedereen gelijk en bestaat uit verplichte vakken.
  • Ook het B2-jaar is grotendeels voor iedereen gelijk. Maar aan het eind van dit jaar kun je je voor het eerst ook profileren in de richting die in het derde jaar verder uitgediept wordt.
  • In het B3-jaar ga je je nog meer profileren. In het eerste semester kies je een specifieke minor. En de opleiding wordt afgesloten met de B-these.

Klik op onderstaande link om te zien hoe jouw opleidingsprogramma eruit ziet.

Jaarschema bachelor Psychologie 2018-2019

Leerlijnen derde jaar bachelor Psychologie 2018-2019

De bacheloropleiding sluit goed aan op de masteropleiding Psychologie aan de VU. Mocht je overwegen de masteropleiding Psychologie te gaan volgen, let dan bij de keuzevrijheid in de bachelor op eventuele voorwaarden voor de instroom in de master.

Doelstelling en eindtermen
De doelstelling en eindtermen van de opleiding staan beschreven in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) bacheloropleiding Psychologie.

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2018 asnstudyguideasvstudy asnDCidentifierasv50050845 asnDCtitleasvBPsychologie asnDCcoverageasvGedragenMaatschappij asnDCcoverageasvVoltijds asnDCcoverageasvBachelor asnDCcontributorasvFacderGedragsenBewegingswetensch asnfacultyasv50000041