Bacheloropleiding Religiewetenschappen

De voltijd bachelor-opleiding Religiewetenschappen duurt drie jaar, en de deeltijd bachelor-opleiding duurt zes jaar. Vrijstellingen voor elders behaalde vakken met gelijke inhoud kunnen pas worden aangevraagd na inschrijving; een verzoek daartoe dient men te richten aan de facultaire examencommissie.
Binnen de opleiding Religiewetenschappen is het mogelijk te kiezen uit vier trajecten:

• Traject Religiewetenschappen Comparatief (waarvan 30 EC vrije keuzeruimte in de vorm van een minor in het derde jaar): dit is geen theologisch traject maar een puur vergelijkend religiewetenschappelijk traject.
• Traject Religiewetenschappen Boeddhisme (waarvan 30 EC vrije keuzeruimte in de vorm van een minor in het derde jaar): dit is een levensbeschouwelijk-boeddhistisch traject met religiewetenschappelijke onderdelen.
• Traject Religiewetenschappen Hindoeïsme (waarvan 30 EC vrije keuzeruimte in de vorm van een minor in het derde jaar): dit is een hindoe-theologisch traject met religiewetenschappelijke onderdelen.
• Traject Religiewetenschappen Islam (de minorruimte is in het rooster geen vrije ruimte vanwege 30 EC Arabisch in het programma): dit is een islamitisch-theologisch traject met religiewetenschappelijke onderdelen.

Programmaoverzichten 2018-2019

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2018 asnstudyguideasvstudy asnDCidentifierasv50932143 asnDCtitleasvBReligiewetenschappen asnDCcoverageasvReligie asnDCcoverageasvVoltijdsendeeltijd asnDCcoverageasvBachelor asnDCcontributorasvFaculteitReligieenTheologie asnfacultyasv50000029