Sociologie (BSc)

De bacheloropleiding Sociologie richt zich op de analyse van maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken. Een afgestudeerde van de bacheloropleiding Sociologie aan de Vrije Universiteit heeft een brede kennis van en goed inzicht in de sociologische aard, de achtergronden en mogelijke gevolgen van maatschappelijke ontwikkelingen – zowel van historische als hedendaagse en toekomstige ontwikkelingen en zowel van Nederlandse als mondiale ontwikkelingen. Hij/zij kan bijdragen aan het beter begrijpen van en vinden van oplossingsrichtingen voor maatschappelijke vraagstukken en sociale problemen in eigentijdse samenlevingen waar toegang tot relevante informatie en virtuele netwerken een steeds belangrijkere plaats innemen. De afgestudeerde is vertrouwd met centrale processen en thema’s die ten grondslag liggen aan veel van dergelijke maatschappelijke vraagstukken, zoals mondialisering, individualisering, informatisering en culturele diversiteit. Sociologie aan de VU biedt in het bijzonder expertise op het terrein van diversiteit, sociale netwerken en sociaal kapitaal, ongelijkheid in verzorgingsstaten, en protest en mobilisatieprocessen. Binnen de opleiding sociologie is ruimte om in het derde jaar een heel semester naar eigen inzicht in de richten. Daarnaast kan de vrij ruimte worden ingevuld met bijvoorbeeld een minor in één van de andere sociale wetenschappen, een stage, vakken in het buitenland of een selectie aan bijvakken.

Doelstellingen en eindtermen
Jaarrooster 2018-2019
OER van SOC 2018-2019

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2018 asnstudyguideasvstudy asnDCidentifierasv50046587 asnDCtitleasvBSociologie asnDCcoverageasvGedragenMaatschappij asnDCcoverageasvVoltijds asnDCcoverageasvBachelor asnDCcontributorasvFaculteitderSocialeWetenschappen asnfacultyasv50000042