Bacheloropleiding Tandheelkunde (BSc)

  • Opbouw opleiding
    De bacheloropleiding tandheelkunde is een driejarige opleiding die bestaat uit 180 studiepunten. De opleiding wordt afgesloten met een officieel diploma. Met het diploma mag je de internationaal erkende titel Bachelor of Science in de Tandheelkunde (BSc) voeren. Na afronding van de bacheloropleiding kun je doorstromen naar de masteropleiding Tandheelkunde, die afsluit met de internationaal erkende titel Master of Science in de Tandheelkunde (MSc).
  • Het programma
    Het onderwijsprogramma kent een thematische aanpak, geprogrammeerd in blokken en lijnen, waarbij meerdere vakgebieden samen invulling geven aan een bepaald thema. De student komt in aanraking met alle facetten van de tandheelkunde. In een aantal gevallen is dat niet meer dan een introductie, in andere gevallen leidt dat tot het competentieniveau van een beginner of gevorderde. Het eerste jaar van de bacheloropleiding heeft een oriënterend karakter waar naast tandheelkundige onderwerpen, ook medische basisvakken en wetenschapsbeoefening aan de orde komen. In het tweede en derde jaar van de bacheloropleiding verdiep je jouw kennis rondom diverse tandheelkundige thema’s en is er een sterkere verwevenheid van theorie en praktijk. Aan het eind van de bacheloropleiding beschikt de student over kennis en vaardigheden en vertoont het juiste gedrag behorend bij de diverse domeinen uit het Raamplan Tandheelkunde.
  • Doel van de opleiding en eindtermen
    De opleiding beoogt de student in staat te stellen tot: (1) levenslang leren; de opleiding stelt de student in staat zelfstandig en door samenwerking met anderen zich te ontwikkelen tot een student met een professionele houding; (2) zelfstandige beroepsuitoefening; gaande de opleiding wordt de aanpak verlegd van centrale sturing naar eigen sturing; (3) academische vorming; door verwerven en toepassen van academische vaardigheden leert de student zelfstandig en creatief complexe problemen in kaart te brengen en op te lossen, voortdurend kritisch reflecterend op eigen denken en doen.empty
B Tandheelkunde
Naam opleidingsdeel Code
Bachelor 1 TB1
Bachelor 2 TB2
Bachelor 3 TB3
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2018 asnstudyguideasvstudy asnDCidentifierasv50046884 asnDCtitleasvBTandheelkunde asnDCcoverageasvGezondheidenBeweging asnDCcoverageasvVoltijds asnDCcoverageasvBachelor asnDCcontributorasvACTA asnfacultyasv50000025