Universitaire pabo

PA2 is een opleidingsvariant waarbij je een beroepsgerichte en een wetenschappelijke oriëntatie combineert. Door een nauwe samenwerking van hbo en wo volg je gedurende 4 jaar 2 aangepaste curricula met een totaal van 270 EC. Beide curricula leiden tot een diploma. Voor het curriculum dat aan de VU gevolgd wordt is dat een diploma Bachelor of Science met als diplomasupplement het profiel Onderwijspedagogiek en Theoretische Pedagogiek.

In het curriculum wordt uitgegaan van 150 reguliere studiepunten en worden 30 EC vervangen door de zo genaamde PA2-minor met 3 vakken 'de onderzoekende leerkracht'. Aan de hand van deze vakken laat je zien hoe je de beide oriëntaties combineert en integreert. Er wordt getoetst aan de hand van opdrachten uit de stagelijn in het hbo die totaal 60 EC beslaat over 4 jaar.

PA2 kan alleen gevolgd worden indien je zowel een inschrijving hebt aan een pabo als bij VU Pedagogische wetenschappen en met toestemming van beide examencommissies.

Jaarschema Universitaire Pabo 2018-2019 (pdf)

Doelstelling en eindtermen
De doelstelling en eindtermen van de opleiding staan beschreven in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) bacheloropleiding Pedagogische wetenschappen.

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2018 asnstudyguideasvmodulegroep asnDCtitleasvUniversitairepabo