Beleid, communicatie en organisatie (MSc)

De eenjarige masteropleiding Beleid, Communicatie en Organisatie (BCO) biedt studenten een academische denk- en werkomgeving die hen in staat stelt actuele organisatievraagstukken te analyseren en evalueren, met aandacht voor beleids- en communicatie-aspecten. Na het volgen van deze opleiding hebben studenten een breed theoretisch inzicht met betrekking tot strategie en beleid, sociale netwerken, organisatiegedrag en communicatie. Ze kunnen deze inzichten bovendien toepassen op relevante vraagstukken uit de dagelijkse praktijk van verschillende soorten organisaties zoals bedrijven, (semi-)overheden, zorginstellingen, onderwijsinstellingen en niet-gouvernementele organisaties.

Bekijk het masterplatform voor meer informatie over de afstudeerrichtingen.

Doelstellingen en eindtermen
Jaarrooster 2018-2019
OER van BCO 2018-2019

M Beleid, Communicatie en Organisatie
Naam opleidingsdeel Code
Master Beleid, Communicatie en Organisatie S_M_BCO
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2018 asnstudyguideasvstudy asnDCidentifierasv50046595 asnDCtitleasvMBeleidCommunicatieenOrganisatie asnDCcoverageasvEconomieRechtenBestuur asnDCcoverageasvGedragenMaatschappij asnDCcoverageasvVoltijds asnDCcoverageasvMaster asnDCcontributorasvFaculteitderSocialeWetenschappen asnfacultyasv50000042