Bestuurskunde (MSc)

De moderne samenleving is steeds complexer geworden. Gewijzigde sociale verhoudingen en nieuwe maatschappelijke vraagstukken zijn daarvan het directe gevolg. In de eenjarige masteropleiding Bestuurskunde (BK) (deeltijdvariant in twee jaar) onderzoek je de inrichting van het openbaar bestuur en de sturing van de samenleving. De master Bestuurskunde kent vier afstudeerrichtingen. Allereerst Dynamiek van Besturen, dat zich toelegt op bestuurskunde in algemene zin. Ten tweede Besturen van Veiligheid, met specifieke aandacht voor veiligheidsvraagstukken. Ten derde Besturen van Maatschappelijke organisaties, waarin je speciaal ingaat op de missie, visie, sociale betrokkenheid en levensbeschouwelijke inspiratie van organisaties uit het maatschappelijk middenveld. En ten vierde Besturen van Zorgvernieuwing, waarin belangrijke achtergronden en kenmerken van ontwikkelingen in het zorgdomein worden bestudeerd.

Doelstellingen en eindtermen
Jaarrooster 2018-2019
OER van BK 2018-2019

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2018 asnstudyguideasvstudy asnDCidentifierasv50046596 asnDCtitleasvMBestuurskunde asnDCcoverageasvEconomieRechtenBestuur asnDCcoverageasvGedragenMaatschappij asnDCcoverageasvVoltijdsendeeltijd asnDCcoverageasvMaster asnDCcontributorasvFaculteitderSocialeWetenschappen asnfacultyasv50000042