Communicatie- en informatiewetenschappen (Ma)

In de masteropleiding CIW worden studenten opgeleid tot professionele taal- en communicatiedeskundigen met een gedegen wetenschappelijke basis. Ze worden professionals die in staat zijn te doorgronden hoe talige communicatie op allerlei plekken in de samenleving in zijn werk gaat, en hoe eventuele problemen op dat gebied kunnen worden opgelost. Het onderwijs in de master richt zich op de rol die taal speelt in de communicatie in verschillende institutionele omgevingen, zoals overheid, bedrijven, journalistiek en medische zorgverlening.

Master Communicatie- en informatiewetenschappen, afstudeerrichting Journalistiek
Een bijzonder kenmerk van de masteropleiding Journalistiek aan de VU is de multidisciplinaire opzet. Door het combineren van inzichten uit de beroepspraktijk, de tekstwetenschap en de communicatiewetenschap leren studenten hun kennis toe te passen op het onderzoeken en innoveren van de totstandkoming, de inhoud en de effecten van journalistieke teksten.
De MA Journalistiek duurt één jaar, en omvat 60 studiepunten. De opleiding wordt niet in deeltijd aangeboden, maar kan wel in deeltijd worden gevolgd. Het programma bestaat uit 6 periodes. In periode 1 ligt de nadruk op een theoretisch verbindend en introducerend vak voor de
sleuteltermen van de opleiding: burgerschap, genre, narrativiteit. Daarnaast leer je in theorie en in de praktijk hoe journalistieke teksten tot stand komen. In periode 2 komen de effecten van nieuws aan bod en bestaat er aandacht voor de vorm en functie van journalistiek. Periode 3 is geheel gewijd aan onderzoeksjournalistiek.
In het 2e semester doe je in kleine groepjes onderzoek in opdracht van een nieuwsorganisatie. Parallel daaraan probeer je een zelf gemaakt journalistiek product (uit periode 1 en 2) met behulp van publieksonderzoek te verbeteren. In periode 4 bekwaam je je verder in de onderzoeksmethoden die je wilt gebruiken voor je masterthesis (18 stp) die je afrondt in periode 5 en 6.

Master Communicatie- en informatiewetenschappen, afstudeerrichting Multimodal Communication
This degree programme provides theory and methods for analyzing and understanding “how multimodal communication works”: how different forms of it are composed in different genres of communication and how the different forms effect communication (e.g., by expressing abstract concepts in metaphoric terms, through the use of gestures with speech, etc.). The courses provide an array of theories and methods for analyzing the complexity of audio-visual communication in various contexts – through the natural media of our bodies as well as other material and virtual means.
There are three specialist courses in semester 1: “Talk is Multimodal”, on face-to-face communication, “Text and Image in News and Advertising” on mediated communication, and “The Power of Metaphor” on the expression of abstract ideas in various media. Two additional courses in semester 1 introduce students to genre design and to research on various genres of communication. In semester 2, students choose two elective courses and also carry out their own research, which they report on in the MA thesis.
Graduates will be equipped with theoretical background and methods training which they could later apply in work such as communication advising, document or website design, marketing consulting, or doing research and training for media businesses. They could also go on to pursue a PhD on a topic related to the study of language and communication.

Master Communicatie- en informatiewetenschappen, afstudeerrichting Schrijven en vertalen
Het programma Schrijven en Vertalen (Engels-Nederlands) leidt je op tot een vertaler of tekstschrijver die bij het toepassen van professionele schrijf- en vertaalvaardigheden kan putten uit taal- en tekstwetenschappelijke kennis over onder andere de verschillen tussen het Engels en het Nederlands, vertaalstrategieën, tekststrategieën, tekstkwaliteit, en tekstoptimalisering. Het programma heeft twee varianten: je kunt kiezen voor de variant Schrijven, en voor de variant Vertalen. Schrijven en Vertalen heeft twee gezamenlijke vakken (12 stp). In deze vakken bestudeer je de rol van de verschillende genres waar je als schrijver of vertaler mee te maken krijgt, en de details van schrijftechniek en stijlkeuzes. Daarnaast zijn er specifieke vakken voor
de variant Vertalen en de variant Schrijven (18 stp). De specifieke vakken van de variant Vertalen zijn alle verplicht. Binnen de variant Schrijven is er één verplicht vak, de overige twee vakken kunnen worden gekozen uit een aanbod van keuzevakken. Studenten die de variant Vertalen kiezen, completeren hun opleiding in semester 2 met een stage (12 stp) en een scriptie (18 stp). Studenten die de variant Schrijven volgen, kunnen in semester 2 kiezen voor een stage of voor vakken uit de vrije ruimte (12 stp). In aansluiting daarop schrijven ze een scriptie (18 stp).


Master Communicatie- en informatiewetenschappen, afstudeerrichting Taal en communicatie in organisaties
De masterspecialisatie Taal en Communicatie in Organisaties leidt je op tot een professioneel taal- en communicatiekundige. Je bent in staat te doorgronden hoe talige communicatie op allerlei plekken in de samenleving in zijn werk gaat. Je bestudeert de kenmerkende elementen in de talige communicatie, gegeven de situatie: van reclame, professioneel overleg, corporate websites, sociale media, instructievideo’s of van gezondheidsvoorlichting. Je leert hoe je de effectiviteit van die elementen kunt onderzoeken met uiteenlopende methoden, zowel kwantitatief als kwalitatief. Je ontwikkelt (bij een afstudeeropdracht) vanuit een stage in de beroepspraktijk een relevant onderzoeksontwerp voor je masterscriptie. Zo kun je organisaties een gefundeerd advies geven over verbetering van hun communicatieproces of -uitingen.
De specialisatie heeft twee verplichte vakken: Genre design en Genre research (12 ec). Je kiest verder 18 punten uit het vakkenaanbod van Taal en Communicatie in Organisaties, Schrijven en Vertalen, of Multimodal communication. In het tweede semester kies je voor 12 ec vakken in de keuzeruimte. Je kunt in deze keuzeruimte ook een stage lopen ten bate van je masterscriptie. Vervolgens schrijf je een afrondende masterscriptie (18 ec).

Opleidingsschema

Onderwijs- en Examenregelingen op VUnet (inlog)


 


© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2018 asnstudyguideasvstudy asnDCidentifierasv50047487 asnDCtitleasvMCommunicatieenInformatiewetenschap asnDCcoverageasvTalenenCommunicatie asnDCcoverageasvVoltijds asnDCcoverageasvMaster asnDCcontributorasvFaculteitderGeesteswetenschappen asnfacultyasv50000030