Educatie in de Taal en Cultuurwetenschappen

Bij de master Educatie in de Taal en Cultuurwetenschappen gaat academische vorming in de taal- en letterkunde van Engels, Frans, Nederlands, en Latijn en Grieks hand in hand met vakdidactiek en praktijkkennis.

Eerste semester jaar 1
In het eerste semester van jaar 1 volg je vakinhoudelijke cursussen op het gebied van Engels, Frans, Nederlands,  en   Latijn en Grieks. Deze vakinhoudelijke cursussen (30 ec) behandelen de taalkunde, taalverwerving/taalbeheersing en letterkunde van de taal van jouw specialisatie. Daarbij zijn de onderwerpen zo gekozen dat ze relevant zijn voor de manier waarop jouw taal als schoolvak wordt gegeven. Je maakt ook al een beetje kennis met de lespraktijk: je ontmoet je begeleider op je stageschool en je verdiept je via een aantal specifieke opdrachten in de mogelijkheden die er zijn om de vakinhoudelijke onderwerpen toe te passen op school.

Tweede semesterjaar 1
In het tweede semester van jaar 1 (30 ec) volg je vakdidactische cursussen en maak je uitgebreid kennis met de schoolpraktijk: je loopt je eerste stage. Tijdens die stage kun je een aantal ideeën die je bij de vakinhoudelijke vakken hebt opgedaan, gaan uitproberen.

Eerste semester jaar 2
In het eerste semester van jaar 2 volg je zowel vakinhoudelijke cursussen (12 ec) als vakdidactische (18 ec). Je kunt daarbij je vakkennis verrijken, en kiezen voor je eigen vakinhoudelijke profilering. Je vakdidactische kennis verdiep je, bijvoorbeeld door onderdelen te volgen over diversiteit in de klas.

Tweede semester jaar 2
In het tweede semester van jaar 2 rond je jouw opleiding af. In een laatste praktijkvak (6 ec) kun je je competenties als docent uitbreiden met behulp van een tweede stageperiode. Je loopt stage ofwel bij een ander schooltype,  ofwel bij een andere onderwijsinstelling zoals een instelling voor volwassenenonderwijs. Je sluit af met een afstudeeronderzoek. Daarin voer je een wetenschappelijk onderzoek uit (scriptie, 18 ec) en toets je de uitkomsten van je onderzoek aan de praktijk op school (praktijkonderzoek 2, 6 ec).


Jaarschema MA Educatie in de Taal en Cultuurwetenschappen

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2018 asnstudyguideasvstudy asnDCidentifierasv51538699 asnDCtitleasvMEducatieTaalencultuurwetenschappen asnDCcoverageasvKunstCultuurenGeschiedenis asnDCcoverageasvTalenenCommunicatie asnDCcoverageasvVoltijds asnDCcoverageasvMaster asnDCcontributorasvFaculteitderGeesteswetenschappen asnfacultyasv50000030