Seminar Architecture

 
Vakcode:
L_KBMAKGS013
Periode:
Periode 1+2+3
Credits:
9.0
Voertaal:
Engels
Faculteit:
Faculteit der Geesteswetenschappen
Coördinator:
dr. F.H. Schmidt
Examinator:
dr. F.H. Schmidt
Docenten:
dr. F.H. Schmidt
Lesmethode(n):
Werkcollege
Niveau:
400

Doel vak

Het oefenen van studenten in onderzoeksstrategieën op het gebied van de
architectuurgeschiedenis en het ontwikkelen en presenteren van kritische
reflecties hierop.

Inhoud vak

Deze cursus maakt de studenten bekend met een hedendaags onderwerp van
architectuurhistorisch onderzoek. Gezamenlijke discussie rondom een
aantal teksten en projecten worden gecombineerd met de ontwikkeling en
verkenning van een individuele onderzoeksvraag binnen het centrale thema
van het werkcollege. Speciale aandacht wordt besteed aan de
uiteenlopende schaalniveaus van de architectonisch ontwerper: van het
stedelijke weefsel tot en met het interieur.
Elk jaar onderzoekt het werkcollege een specifiek onderwerp dat is
verbonden met lopend architectuurhistorisch onderzoek van een van de
stafleden. Het onderwerp van het werkcollege in semester 1 wordt in de
zomer vastgesteld en bekend gemaakt ruim voor de start van het nieuwe
academische jaar.

Onderwijsvorm

Werkcollege, excursies.

Toetsvorm

Wekelijkse opdrachten, presentaties, een midterm paper (35%) en een
eindwerkstuk (65%).

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt voor aanvang van de cursus.

Vereiste voorkennis

BA MKDA, bachelor architectuurgeschiedenis, bachelor kunstgeschiedenis
met aandacht voor architectuurgeschiedenis

Doelgroep

Studenten van de MA Kunst- en Cultuurwetenschappen; MA studenten
Heritage Studies; MA studenten van de Research MA Humanities: Critical
Studies in Art and Culture

Overige informatie

Deze cursus maakt gebruik van instituten en archieven in Nederland en
vereist dat de student in staat is Nederlands te lezen en te begrijpen.
De student dient daarom het Nederlands tenminste passief te beheersen.

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2018 asnstudyguideasvmodule asnDCidentifierasv50743845 asnDCtitleasvSeminarArchitecture asnperiodasv110 asnperiodasv asncreditsasv9p0 asnvoertaalasvE asnfacultyasv50000030 asnDCcoverageasvdrFHSchmidt