Letterkunde

Verhalen zijn overal. Niet alleen een literaire tekst vertelt een verhaal, ook een schilderij, muziekstuk of film doet dat. Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van media om een verhaal te vertellen? Hoe analyseer je verhalen, welke functie hebben ze en hoe leer je ze lezen? Hoe vertellen literatuur en andere media een verhaal? Hoe worden mensen lezers? Hoe functioneert het literaire bedrijf en hoe werken onderwijs en bibliotheken in op de literaire ontwikkeling van lezers? Welke rol spelen de literaire kritiek en de uitgeverij?

Er zijn twee afstudeerrichtingen:


Master Letterkunde, afstudeerrichting English Literature in a Visual Culture

The Master’s in Literary Studies, programme English Literature in a Visual Culture focuses on the relation between literature and visual culture. Rooted in the VU tradition of studying the relations between word and image, this specialized interdisciplinary programme will teach the student to analyze the various ways in which textual and visual culture interact. The topics studied from this perspective range from the Renaissance stage to screenwriting, from the relation between poetry and photography to film adaptations of gothic novels. The courses in this programme are closely linked to the current research of staff members, so that students are involved in cutting-edge developments. They are encouraged to explore their own interests in depth using the tools and theories they are provided with, culminating in their own research project when they write their MA-thesis in the second semester.

Master Letterkunde, afstudeerrichting Nederlandse Letterkunde en het literaire veld
De eenjarige master Nederlandse letterkunde en het literaire veld leert de student Nederlandse literaire teksten uit heden en verleden zelfstandig te bestuderen en te analyseren. Daarbij betrekt hij/zij zowel de literairhistorische context als het geheel van literaire instituties dat we het literaire veld noemen. De student verdiept zo zijn/haar kennis van de rol die literaire teksten in onze maatschappij vervuld hebben en nog altijd vervullen bij waardeoverdracht, in het cultureel debat en bij identiteitsvorming. Daarmee bereidt de student zich voor op beroepen waarin deze processen een belangrijke rol spelen, zoals het onderwijs, de uitgeverij en culturele instellingen.
De student volgt colleges over Nederlandse letterkunde, de literatuurgeschiedenis en de literatuurwetenschap – bijvoorbeeld in colleges over ‘Literatuur en beeldcultuur’, ‘De column’ en ‘Jeugdliteratuur’, of in specialisatiecolleges moderne of oudere letterkunde, maar de student vergroot ook zijn/haar inzicht in de dynamiek van het literaire en culturele veld. Hij/zij maakt verder kennis met verschillende spelers in het literaire bedrijf (uitgevers, critici, literair agenten) en bestudeert de rol en de invloed van verschillende literaire instituties, zoals de CPNB, het Letterenfonds en Stichting Lezen. De connectie met Stichting Lezen levert ook stagemogelijkheden op.

Ben je geïnteresseerd in dit vakgebied en wil je onderzoek doen? Kijk dan ook bij: Humanities Research: Literature and Contestes Spaces.

Opleidingsschema Letterkunde (MA)

Onderwijs- en Examenregelingen op VUnet (inlog)

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2018 asnstudyguideasvstudy asnDCidentifierasv50696333 asnDCtitleasvMLetterkunde asnDCcoverageasvKunstCultuurenGeschiedenis asnDCcoverageasvTalenenCommunicatie asnDCcoverageasvVoltijds asnDCcoverageasvMaster asnDCcontributorasvFaculteitderGeesteswetenschappen asnfacultyasv50000030