Cultuur en Bestuur: Literatuurstudie 1

 
Vakcode:
W_MA_CBT1
Periode:
Periode 3
Credits:
3.0
Voertaal:
Nederlands
Faculteit:
Faculteit der Geesteswetenschappen
Coördinator:
dr. A.M. Verbrugge
Examinator:
dr. A.M. Verbrugge
Docenten:
dr. A.M. Verbrugge
Lesmethode(n):
Hoorcollege
Niveau:
400

Doel vak

De student verdiept en verbreeedt kennis en inzicht aangaande de
filosofische thema's die in de colleges aan de orde zijn geweest,
waarbij de persoonlijke voorkeur van de student kan worden ingebracht.

Inhoud vak

In overleg met een docent uit het programma en in aansluiting op de
belangstelling van de student kan gekozen worden uit een aantal
literatuurpakketten.

Onderwijsvorm

Zelfstandige bestudering van literatuur.

Toetsvorm

Schriftelijke opdrachten, te bepalen door de docent. De literatuurstudie
wordt veelal afgesloten met een paper.

Literatuur

Afhankelijk van onderwerp.

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2018 asnstudyguideasvmodule asnDCidentifierasv51158749 asnDCtitleasvCultuurenBestuurLiteratuurstudie1 asnperiodasv130 asnperiodasv asncreditsasv3p0 asnvoertaalasvN asnfacultyasv50000030 asnDCcoverageasvdrAMVerbrugge