Symbolische leven 2

 
Vakcode:
W_MA_CBSL2
Periode:
Periode 4+5
Credits:
6.0
Voertaal:
Nederlands
Faculteit:
Faculteit der Geesteswetenschappen
Coördinator:
dr. ir. G.J.E. Rutten
Examinator:
dr. ir. G.J.E. Rutten
Docenten:
dr. A.M. Verbrugge
dr. ir. G.J.E. Rutten
Lesmethode(n):
Hoorcollege
Niveau:
400

Doel vak

De student dient kennis en inzicht te verwerven in de traditie van de
wijsgerige hermeneutiek en de filosofische verwerking van de analytische
psychologie en (culturele) antropologie. Hij ontwikkelt de vaardigheid
om de symbolische dimensie te ontwaren in hedendaagse ontwikkelingen en
die filosofisch te duiden. Hij kan verschillende benaderingen rond het
‘symbolische leven’ van elkaar onderscheiden en toepassen.

Inhoud vak

Dit college opent met de vraag wat interpreteren ten diepste is en welke
methoden ons ter beschikking staan om in uiteenlopende situaties tot een
vruchtbare interpretatie van de gegeven cultuurverschijnselen te komen.
Daarbij zal in worden gegaan op verschillende denkers uit de traditie
van de hermeneutiek. Vervolgens zal de hermeneutische methode uit de
filosofie worden verrijkt met andere tradities zoals de analytische
psychologie en antropologie om de symbolische dimensie van het menselijk
leven en samenleven zichtbaar te maken. Denkers waarop zal worden
ingegaan zijn o.a. Heidegger, Gadamer, Ricoeur, Jung, Campbell en Bly.

Onderwijsvorm

Hoorcollege waarin een actieve deelname van studenten wordt verwacht.

Toetsvorm

Dit college zal worden getoetst door middel van een take home
essay-vragen en een mondelinge nabespreking. Daarnaast dienen er
protocollen van de colleges te worden gemaakt.

Literatuur

De exacte literatuur zal via Blackboard bekend worden gemaakt

Vereiste voorkennis

Toelating tot de master

Overige informatie

Deze module wordt in studiejaar 2018-2019 aangeboden voor zowel eerste-
als tweedejaars studenten van de Ma Philosophy (2 year), track Filosofie
van Cultuur en Bestuur.
Deze module wordt om het jaar aangeboden met Symbolische leven 1.
Dit college wordt verzorgd door drie docenten (Verbrugge, Rutten,
Sheikh) die ieder hun eigen benadering zullen inbrengen. Van 2e
jaar-studenten wordt een mentorrol verwacht o.a. waar het gaat om het
maken van protocollen en de voorbereiding van het tentamen.

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2018 asnstudyguideasvmodule asnDCidentifierasv51172687 asnDCtitleasvSymbolischeleven2 asnperiodasv140 asnperiodasv asncreditsasv6p0 asnvoertaalasvN asnfacultyasv50000030 asnDCcoverageasvdrAMVerbrugge asnDCcoverageasvdrirGJERutten