Masteropleiding Rechtsgeleerdheid

Vakbeschrijvingen

De masteropleiding Rechtsgeleerdheid omvat 60 studiepunten, 1 studiejaar (voltijd).

Je kiest voor een van de volgende afstudeerrichtingen:

  • Arbeidsrecht
  • Conflicthantering, rechtspraak en mediation
  • International Migration and Refugee Law (Engelstalig)
  • International Technology Law (Engelstalig)
  • Internet, intellectuele eigendom en ICT 
  • Jurist en overheid
  • Privaatrecht 
  • Strafrecht
  • Transnational Legal Studies (Engelstalig)


Klik in de lijst hieronder op de afstudeerrichting van je keuze voor een uitgebreide omschrijving van het programma en de vakken.

Meer informatie over het eisenpakket voor afstuderen, de overgangsregelingen, doelstelling en eindtermen van de opleiding vind je op rechten.vu.nl > Onderwijs > Roosters & Reglementen

Ben je aankomend student? Ga dan voor meer informatie over deze opleiding naar: rechten.vu.nl > Onderwijs > Masteropleidingen > Rechtsgeleerdheid

Vakbeschrijvingen studiegids

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2018 asnstudyguideasvstudy asnDCidentifierasv50051121 asnDCtitleasvMRechtsgeleerdheid asnDCcoverageasvEconomieRechtenBestuur asnDCcoverageasvVoltijdsendeeltijd asnDCcoverageasvMaster asnDCcontributorasvFaculteitderRechtsgeleerdheid asnfacultyasv50000031