Sociologie (MSc)

De masteropleiding Sociologie staat maatschappelijke participatie centraal. Wat belemmert (groepen) mensen om deel te nemen aan de samenleving, welke rol speelt hun achtergrond daarin en op welke manier is daar iets aan te doen. Ook leer je hoe maatschappelijke veranderingen van invloed zijn op het belang dat een samenleving hecht aan de participatie van verschillende groepen. Participatie van burgers is een steeds belangrijker thema in het overheidsbeleid. Iedereen moet meedoen of in ieder geval de mogelijkheid hebben om mee te doen. Het blijft deels een vrij keuze. Dit geldt voor betaald werk, maar kan ook als vrijwilliger in de zorg (mantelzorg), in verenigingen en belangenorganisaties, in politieke organisaties of educatieonderwijs. Dat blijkt alleen niet altijd te gebeuren. Wie wel? Wie niet? Op welke terreinen wel? Waar niet zo goed? Waarom niet? Etc. Dit zijn relevante vragen die vanuit een sociologisch perspectief worden behandeld.

Doelstellingen en eindtermen
Jaarrooster 2018-2019
OER 2018-2019

M Sociologie
Naam opleidingsdeel Code
Master Sociologie S_M_SOC
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2018 asnstudyguideasvstudy asnDCidentifierasv50046601 asnDCtitleasvMSociologie asnDCcoverageasvGedragenMaatschappij asnDCcoverageasvVoltijds asnDCcoverageasvMaster asnDCcontributorasvFaculteitderSocialeWetenschappen asnfacultyasv50000042