Taalwetenschappen (Ma)

Zonder taal geen communicatie. Maar hoe leren kinderen hun moedertaal? Hoe leren anderstaligen een tweede taal en wat zijn de beste lesmethoden? Welke overeenkomsten en verschillen bestaan er tussen talen? Als je geïnteresseerd bent in mensen, taal, taalonderwijs, dan is dit jouw masteropleiding. Een master voor denkers én doeners.

Er zijn twee afstudeerrichtingen:

  • Language Consultancy and Linguistic Documentation 
  • Toegepaste taalwetenschap

Ben je geïnteresseerd in dit vakgebied en wil je onderzoek doen? Kijk dan ook bij: Humanities Research: Linguistics.

Master's program in Linguistics: Language Consultancy and Linguistic Documentation
The one-year Master in Linguistics offers a program in general linguistics that focuses on the interaction between theory and data in the research traditions of anthropological, typological and descriptive linguistics. There are three specialist courses in the first semester: Linguistic Research, Describing Morphosyntax and Articulatory phonetics & the Typology of Sounds. The student also chooses one or two out of three specialist tutorials. In the second semester, the student takes two more courses and writes his/her MA thesis. These courses are: Anthropological Linguistics and Field Methods & Linguistic Analysis.

Upon graduation, the student has the knowledge, skills and expertise to function as a linguistic consultant or linguistic researcher in many settings, especially in translation, cross-cultural communication and language documentation. The student will have:
• knowledge of current developments in the fields of typological, descriptive and anthropological linguistics;
• the ability to reflect critically on scholarly publications in these fields;
• the skills to carry out linguistic research in fieldwork and cross-cultural linguistic consultancy settings in a methodologically adequate and systematic fashion;
• the ability to communicate the results of his or her research clearly and systematically to both fellow linguists and audiences outside academia;
• the ability to write a reference grammar of an underdocumented language in accordance with the international standards of descriptive and documentary linguistics.

Master Taalwetenschappen, afstudeerrichting Toegepaste taalwetenschap
De afstudeerrichting Toegepaste taalwetenschap heeft twee specialisaties: Nederlands als tweede taal en Taalstoornissen. Wat deze specialisaties bindt, is dat de focus ligt op de leerbaarheid van taal voor verschillende doelgroepen. De student bestudeert de verschillende taalleerprocessen die bepaalde groepen leerders doormaken. Deze doelgroepen zijn leerders van het Nederlands als tweede taal, kinderen met een gehoorstoornis, kinderen met dyslexie en kinderen met een communicatieve beperking, zoals een taalontwikkelingsstoornis. Bij NT2 volgt de student vakken over de achtergronden en de praktijk van het NT2-onderwijs en bij Taalstoornissen volgt de student vakken zoals Taal- en Gehoorstoornissen, Dyslexie en orthodidactiek van het talenonderwijs en Specifieke taalstoornissen en meertaligheid. Er zijn ook twee gezamenlijke vakken: Linguistic Research en Statistiek voor gevorderden. De studenten lopen stage (12 ec) bij een instelling die zich bezighoudt met taalonderwijs aan specifieke doelgroepen en ter afronding van de studie schrijven de studenten een scriptie (18 ec). Hierin ontwikkelen zij bijvoorbeeld een taaltoets (zoals een woordenschattoets of een toets voor het verstaan van spraak), een trainingsprogramma voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis of met dyslexie of doen zij verslag van hun onderzoek naar een bepaald onderdeel van taalvaardigheid bij een specifieke doelgroep, waarbij zij zelf de betreffende data hebben verzameld.

Opleidingsschema

Onderwijs- en Examenregelingen op VUnet (inlog)

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2018 asnstudyguideasvstudy asnDCidentifierasv50696335 asnDCtitleasvMTaalwetenschappen asnDCcoverageasvTalenenCommunicatie asnDCcoverageasvVoltijds asnDCcoverageasvMaster asnDCcontributorasvFaculteitderGeesteswetenschappen asnfacultyasv50000030