Masteropleiding Tandheelkunde 3-jarig (MSc)


 • Deze masteropleiding Tandheelkunde is een driejarige opleiding die bestaat uit 180 studiepunten. De driejarige masteropleiding wordt afgesloten met een officieel diploma. Na afronding van de masteropleiding Tandheelkunde mag je de internationaal erkende titel Master of Science in de Tandheelkunde (MSc) voeren.
 • Het programma
  Het onderwijsprogramma kent in het eerste jaar een thematische aanpak van blokken en lijnen die voortborduren de bacheloropleiding, waarbij door meerdere vakgebieden in samenhang het onderwijs wordt aangeboden. Het tweede en derde jaar bestaan voornamelijk uit klinisch lijnonderwijs waarbij klinische besluitvorming en zorgverlening aan patiënten in samenwerking met anderen centraal staan.. De student wordt getraind om klinisch handelen, medische kennis en wetenschappelijk denken te integreren en geïntegreerd toe te passen bij de behandeling van patiënten.
  Aan het eind van de driejarige masteropleiding Tandheelkunde heeft de student een brede en verdiepende WO opleiding genoten en vertoont hij het juiste gedrag zoals beschreven in de domeinen uit het Raamplan Tandheelkunde (versie 2008).
 • Doel van de opleiding en eindtermen
  De opleiding beoogt de student in staat te stellen tot:
  (1) levenslang leren; de opleiding stelt de student in staat de eindkwalificaties genoemd in het Raamplan Tandheelkunde 2008 te bereiken door zelfstandig en in samenwerking met anderen te ontwikkelen tot een tandheelkundige beroepsbeoefenaar met een professionele houding. De student kent de grenzen van eigen kennen en kunnen en kan deze zelfstandig verleggen.
  (2) zelfstandige beroepsuitoefening en samenwerking; aan het eind van de opleiding is de student in staat om, conform de eindkwalificaties, zelfstandig en in samenwerking met anderen de regelmatig voorkomende problemen in de mondzorg adequaat op te lossen volgens de geldende richtlijnen en met inachtneming van de integriteit van de patiënt,
  (3)  het toepassen van academische vaardigheden;  het verwerven van academische vaardigheden zoals ethisch redeneren, schrijf-, spreek- en onderzoeks-vaardigheden, het leren zelfstandig en creatief complexe problemen op te lossen en kritisch te reflecteren op eigen handelen.
  (4)  ontplooiing van de student; de student komt in aanraking met de bijzondere zorggroepen in de samenleving en wordt gestimuleerd in het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid
  (5) het zelfstandig ontwikkelen van kennis.empty

 

M Tandheelkunde 3-jarige opleiding
Naam opleidingsdeel Code
Master 1 3 jarige opleiding TM1_3J
Master 2 3-jarige opleiding TM2_3J
Master 3 3-jarige opleiding TM3_3J
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2018 asnstudyguideasvstudy asnDCidentifierasv50053627 asnDCtitleasvMTandheelkunde3jarigeopleiding asnDCcoverageasvGezondheidenBeweging asnDCcoverageasvVoltijds asnDCcoverageasvMaster asnDCcontributorasvACTA asnfacultyasv50000025