Theologie & Religiewetenschappen (180 ec)

Theologie & Religiewetenschappen (predikantsopleiding)

De masteropleiding Theologie en Religiewetenschappen leidt je in drie jaar (zes jaar in deeltijd) op tot een academisch geschoolde theoloog die is toegerust tot het ambt van predikant. Als je de hele masteropleiding hebt afgerond, dan kun je je aanmelden voor het kerkelijk examen bij de Doopsgezinde Broederschap in Nederland, de Hersteld Hervormde Kerk, de Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland of de Remonstrantse Broederschap.

De master in hoofdlijnen 
De masteropleiding Theologie en Religiewetenschappen duurt drie jaar in voltijd of zes jaar in deeltijd.

• Ieder jaar kies je eerst vier verdiepingsvakken die je in september tot en met december volgt. De vakken kunnen disciplinair zijn (zoals Exegese Nieuwe Testament), maar ook interdisciplinair (bv. Leiderschap).
• Van januari tot en met juni volg je vakken die horen bij het predikantsprofiel, zoals homiletiek, gemeenteopbouw of kerkgeschiedenis.
• In het tweede jaar loop je stage in een gemeente.
• In het derde jaar sluit je de studie af met een scriptie, een verslag van een zelfstandig onderzoek naar een onderwerp op het gebied van de Theologie

Binnen deze structuur hebben de vakken van het predikantsprofiel vier verschillende accenten: een voor de studenten van het Hersteld Hervormd Seminarium, een voor de studenten van de Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland, een voor studenten van de Remonstrantse Broederschap en een voor de studenten van het Doopsgezind Seminarium. Ieder seminarie vult die vakken in op een eigen wijze, die aansluit bij het kerkgenootschap waarin je wilt gaan werken.

Programma overzichten
De 3-jarige master Theologie & Religiewetenschappen kent voor alle vier de seminaria een eigen route. 

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2018 asnstudyguideasvstudy asnDCidentifierasv50721620 asnDCtitleasvMTheologieenReligiewetenschappen3j asnDCcoverageasvReligie asnDCcoverageasvVoltijdsendeeltijd asnDCcoverageasvMaster asnDCcontributorasvFaculteitReligieenTheologie asnfacultyasv50000029